Salonik dydaktyczny

Kto Ty jesteś?

Motto:  „…ale Świętości nie szargać,bo trza, żeby święte były…”  S. Wyspiański: „Wesele” …Kto Ty  jesteś ……..  ??????? W Polsce ruszyła wielka debata nad postawami patriotycznymi dzieci i...
Read More

Casus Konopnicka

W najnowszym numerze Nowego Czasu Anna R  ączkowska relacjonuje styczniowe spotkanie w polskiej ambasadzie w Wielkiej Brytanii poświęcone problemom edukacji dzieci polskich, których liczba według...
Read More