Salonik dydaktyczny

Mity początku

Polskie mity początku Maria Małaśnicka Miedzianogóra  POLSKIE MITY POCZĄTKU NA LEKCJACH PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH „Wszechmocny przywrócił Polakom zwycięskie znaki” napis na pieczęci majestatycznej Przemysła II Przemysł...
Read More

Na szlakach historii

  Trwa nabór na IV Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą. Jeszcze przez trzy tygodnie można nadsyłać zgłoszenia uczestnictwa w IV Polonijnych Spotkaniach z Historią Najnowszą....
Read More

Powrót Hetmana

Europa Kultur Moduł kulturowy „Elementy historii polsko- duńskiej w nauczaniu przedmiotów ojczystych”. Bożena Bamdeg Odense Joanna Bryl Geteborg Maria Małaśnicka Miedzianogóra Kopenhaga Urszula Śmigielska Kopenhaga...
Read More

Europa Kultur

Europa Kultur Moduł kulturowy:   „Elementy historii polsko- duńskiej w nauczaniu przedmiotów ojczystych”. Projekt lekcji zaproponowany na kursie doskonalącym nauczycieli j. polskiego jako ojczystego. Prowadzenie –...
Read More

Grzeczność po polsku

 Grzeczność po polsku  Plan działań na lekcji. 1. Fr. „Pan Tadeusz” – A. Mickiewicza a. wersja duńska b. wersja polska 2. Typowe zwroty grzecznościowe: „Słowa...
Read More

Historia Polski

„1000 lat historii Polski – spojrzenie z Krakowa” Søren Kolstrup: „Polen i 1000år – set fra Kraków” 27 lutego ukazała się książka Sørena Kolstrupa  pokazująca...
Read More

Historia polsko-duńska

Adam Bielnicki polski historyk mieszkający w Danii Sąsiad bliski i nieznany (Referat został przedstawiony na kursie doskonalącym TKOP w Danii 5 listopada 2006r. w Kopenhadze.)...
Read More

Komunizm w Polsce

Syntetyczne ujęcie zagadnień związanych z nauką o komunizmie w Polsce ma, w zamierzeniach autorki, pomóc nauczycielom w rozplanowaniu kolejnych lekcji. Komunizm w Polsce  (sowietyzacja Polski)...
Read More