Na szlakach historii

Na szlakach historii

 

Trwa nabór na IV Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą.

Jeszcze przez trzy tygodnie można nadsyłać zgłoszenia uczestnictwa w IV Polonijnych Spotkaniach z Historią Najnowszą. Odbędą się one w dniach 5-17 lipca 2010 r. w Domu Pracy Twórczej w Oborach koło Warszawy. Kurs, podobnie jak w latach ubiegłych, organizowany jest w ramach Programu Polonijnego Biura Edukacji Publicznej IPN. Do udziału w Polonijnych Spotkaniach… zapraszamy nauczycieli-praktyków oraz animatorów edukacyjnych – osoby uczące historii i języka polskiego w polskich szkołach, polskich klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami kraju.

Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą służą przede wszystkim zainteresowaniu nauczycieli celowością nauczania najnowszej historii Polski i Polaków, poznaniu nowoczesnych metod edukacyjnych, nawiązaniu kontaktu Biura Edukacji Publicznej IPN ze środowiskami polonijnymi w celu stałej współpracy, propagowaniu w środowiskach polonijnych wydawnictw edukacyjnych IPN.

W 2010 r. program Polonijnych Spotkań… zostanie skoncentrowany wokół dwóch głównych zagadnień. Pierwszym z nich będzie sposób atrakcyjnego przekazywania wiedzy o przeszłości podczas różnego typu zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Uczestnicy Spotkań będą poznawać i doskonalić najnowsze techniki dydaktyczne. Drugie zagadnienie będą stanowić tematy zogniskowane wokół metod pracy ze świadkiem historii – techniki nagrywania i opracowywania relacji, a także wykorzystywania ich podczas działalności edukacyjnej. Ta część programu powinna w przyszłości zaowocować notacjami zebranymi przez uczestników kursu.

Program Spotkań zostanie uzupełniony tradycyjnymi elementami tego typu kursów realizowanych przez IPN. Uczestnicy projektu zapoznani zostaną więc z działalnością IPN, wezmą udział w warsztatach opartych na propozycjach edukacyjnych BEP IPN, wysłuchają wykładów poświęconych najważniejszym aspektom najnowszej historii Polski. Główna tematyka zajęć będą oscylowała wokół wydarzeń związanych z obchodzonymi rocznicami: Zbrodni Katyńskiej, zakończenia II wojny światowej, powstania „Solidarności”, Grudnia 1970 r. Na kanwie tych wydarzeń zaprezentowana zostanie cała historia Polski w latach 1944-1989.

Kurs jest bezpłatny, IPN zapewnia wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych o standardzie turystycznym. Zwrot kosztów podróży uzależniony jest od otrzymania przez współorganizatora spotkania – Fundację Oświata Polska za Granicą dofinansowania na ten cel. Wypełnione i ręcznie podpisane zgłoszenia wraz opisem prowadzonej działalności edukacyjnej (poświadczonym przez zwierzchnika) należy przesyłać pocztą na adres: Andrzej Zawistowski, Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, Polska. Lista osób zakwalifikowanych znana będzie najpóźniej w połowie maja 2010 r.

Informacji na temat IV Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą udziela ich kierownik dr Andrzej Zawistowski, tel. +48 22 4318391; e-mail: andrzej.zawistowski@ipn.gov.pl. Szczegóły oraz kwestionariusz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.ipn.gov.pl/polonia .

Losy polskich żołnierzy w Danii

Wszystkich zainteresowanych wojennymi i powojennymi losami polskich żołnierzy w Danii, prosimy o kontakt z Redakcją.

29 09 2007

Do redakcji Edu-Tractus

Fragmenty listu umieszczamy za zgodą nadawcy.

„Przepraszam, że zwracam się w takiej sprawie do Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej ale poszukuję osób, które zajmują się, lub chciały by się zająć – szczególnie osoby młode – historią pobytu ok. 3 tysięcy żołnierzy przybyłych z niewoli hitlerowskiej ze Stavanger i Bergen(Norwegia) do Aarhus w początkach maja 1945 roku i przebywały w Aarhus do grudnia 1945 roku.(…) Wojenna droga stryja – Piotra Cekiery prowadziła przez wschodnie tereny Polski – kampania wrześniowa, Rumunię – internowanie, Węgry, Jugosławię, Austrię – oboz, Niemcy – kilka obozów, Norwegię – obozy Stawanger, Bergen. Od maja 1945 pobyt w Danii – Aarhus. W grudniu 1945 powrót drogą morską do Gdyni, następnie pociagiem do Krzeszowic i rodzinnego domu w Dębniku.

Chętnie nawiążę kontakt z osobami, które interesuje ten temat lub też, które pomogą mi w gromadzeniu informacji z tamtych lat. Może są potomkowie żołnierzy lub oni sami.

Zbieram materiał do życiorysu mojego stryja – Piotra Cekiery, który tam przebywał do grudnia 1945 roku.
Pozdrawiam serdecznie Polaków zamieszkujących Aarhus!!
Z poważaniem:
Adam CEKIERA

adres w dyspozycji Redakcji

 

Piotr Cekiera w mundurze galowym

 Msza polowa w Århus 1945r.