Przedwojenna Przysięga Nauczycielska

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, ze na powierzonem mi stanowisku nauczycielskim przyczyniać się będę w swem zakresie działań ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi Rzeczpospolitej Polskiej, której zawsze wiernie służyć będę, wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec będę pilnie, obowiązki mego urzędu spełniać gorliwie i sumiennie, polecenia mych przełożonych wykonywać dokładnie, a tajemnicy urzędowej dochowam.

więcej o naszej historii

Aktualności