ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej im. A. Sokólskiego w Danii zaprasza 

na warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Literatura dawna w dydaktyce polonijnej”. 

Wydarzenie dedykowane jest pamięci wspaniałego pedagoga Romana Miedzianogóry. 

Projekt realizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Dwa Skrzydła”, Związkiem Nauczycieli Polskich w Szwecji, 

Polonią duńską, Muzeum Regionalnym w Zwoleniu, Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.  

Wydarzenie realizowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.