Nauka przedmiotu Język Polski jako Ojczysty w gminie Kopenhaga

Nauka przedmiotu Język Polski jako Ojczysty w gminie Kopenhaga

Nauka Języka Polskiego w gminie Kopenhaga w roku szkolnym 2018/2019

Zgłoszenie na naukę języka polskiego w roku szkolnym 2018/2019

Zbliża się czas zgłoszenia zarówno nowych jak i dotychczasowych uczniów na naukę języka polskiego do Szkoły Języków Ojczystych.
Nowi uczniowie, którzy mieszkają w gminie kopenhaskiej, powinni zgłosić chęć nauki języka polskiego w swoich szkołach a obecni uczniowie, którzy są wpisani na listy, dostaną list na e-boks.
Rodzice dzieci, które nie mieszkają w kopenhaskiej gminie a uczęszczają na naukę języka polskiego, powinni zgłosić się do swoich gmin, by te potwierdziły płatność. Odpowiedni druk będzie dostępny na stronie www.kk.dk/modersmaal od 2 maja br.
Zgłoszenie należy wypełnić, oddać go w swojej gminie, która prześle go do szkoły w celu wpisania do odpowiedniej grupy.
Rodzice dzieci mieszkających w kopenhaskiej gminie i chodzących do prywatnej szkoły na naukę języka polskiego powinni skontaktować się z Anouk Kennemo z Szkoły Języków Ojczystych poprzez mail lub telefonicznie, czy oni chcą, by dziecko kontynuowało naukę. Jeśli tak, zostanie zapisane do swojej grupy ponownie.
Szkoła Języków Ojczystych tlf: 27770333
mail: cp3i@buf.kk.dk

Tilmelding til polskundervisning i skoleår 2018/2019

Det er snart tid til den store tilmeldingsrunde igen hvor nye og gamle børn meledes til det nye skoleår på Modersmålsskolen.

Alle nye børn der bor i Københavns kommune, der har været oppe på deres skole og få sat hak i feltet modersmålsundervisning samt de gamle børn der bor i Københavns Kommune der står på holdlisterne får automatisk brev ud i e-boks.

Forældre til de børn der ikke bor i Københavns kommune og som går på polskundervisning skal indsende et nyt betalingstilsagn. Betalingstilsagnet for skoleåret 2018-2019 ligger på Københavns Kommunernes hjemmeside om Modersmålsundervisning fra den 2. maj 2018:  www.kk.dk/modersmaal

De skal udfylde den og aflevere den i borgerservice i den kommune hvor de bor, så vil deres kommune kontakte Modersmålsskolen og skolen sætter dem på hold. 

Forældre til de børn i Københavns Kommune der går i privatskole og som går på polskundervisning skal kontakte Anouk Kennemo fra Modersmålsskolen på mail eller telefon om hvorvidt de ønsker at fortsætte eller ej på holdet. Så sætter hun dem på holdet.
Modersmålsskolens tlf: 27770333
mail: cp3i@buf.kk.dk