Aktualności

Tractus nr 4/2008

TRACTUS  NR 4/2008 Internetowy Biuletyn Informacyjny 2 maj 2 Maja Dzień Poloniii Polaków poza granicami Polski, Z okazji Dnia Polonii –  Polakom w kraju i zagranicą...
Read More

Tractus nr 5

TRACTUS  NR 5/2008 Internetowy Biuletyn Informacyjny ; 18 czerwiec Ważny dzień w historii oświaty polskiej w Danii. TKOP podpisało umowę z Sankt Ansgarskole w Kopenhadze,...
Read More

Tractus nr 6/2008

TRACTUS  NR 6/2008 Internetowy Biuletyn Informacyjny 21 sierpień 2008 Uczniowie jednej  z klas duńskiego Ingrid Jespersens Gymnasieskole w Kopenhadze zwrócili się z prośbą o pomoc...
Read More

Biuletyn Informacyjny 2006 nr 1

Biuletyn Informacyjny nr 1 Marzec 2006   Koleżanki i Koledzy, Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu członków TKOP wspólnie uchwaliliśmy reaktywowanie Biuletynu Informacyjnego naszego Towarzystwa.    Witamy...
Read More

Biuletyn Informacyjny 2006 nr 4

Biuletyn Informacyjny nr 4 Czerwiec 2006 —————————————————————————————————- Z prawdziwym żalem żegnamy ojca dr Andrzeja Kukłę, który opuszcza Polską Misję Katolicką w Danii i udaje się...
Read More

Biuletyn Informacyjny 2006 nr 5

SIERPIEŃ 2006 —————————————————————————————- Na naszej stronie internetowej pod hasłem V Forum Polonijne zamieszczane są sukcesywnie materiały z polonijnego V Forum Oświatowego, które odbyło się w...
Read More

Biuletyn Informacyjny 2006 nr 6

Biuletyn Informacyjny nr 6 wrzesień 2006 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 września zainaugurowali nowy rok szkolny uczniowie i nauczyciele ze SzkolnegoPunktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Kopenhadze. Uroczystość...
Read More