Biuletyn Informacyjny 2006 nr 3

Biuletyn Informacyjny 2006 nr 3

Biuletyn Informacyjny nr 3

maj 2006

  30 kwietnia Teatr Trzech Pokoleń wystąpił na zaproszenie Polskiej Misji Katolickiej i Ambasady RP w Danii z koncertem dla Polonii kopenhaskiej z okazji Dnia Polonii. Koncert poezji Norwida oraz muzyki F. Chopina i innych polskich kompozytorów pt. „My, Kawalery Błędne” odbył się w kościele Św. Anny w Kopenhadze tuż po mszy za ojczyznę. Spektakl został bardzo dobrze przyjęty przez licznie zgromadzone audytorium. 

  Tego samego dnia przedstawiciele TKOP oraz aktorzy Teatru Trzech Pokoleń wzięli udział, na zaproszenie Charge d`Affaires a.i. Roberta Filipczaka, w  uroczystości zorganizowanej przez Ambasadę RP z okazji Dnia Polonii. Dla dzieci i młodzieży, a także dla ich rodziców, dla wszystkich tych, którzy, tworząc spektakle teatralne angażowali swój wolny czas i umiejętności, udział w uroczystości w Ambasadzie RP był sygnałem, że ich praca dla środowiska polonijnego w Danii ma wymiar nie tylko osobisty, ale również społeczny i patriotyczny.

4 maja Zarząd TKOP skierował do IX Zjazdu Komitetów Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w Houston przy Polish American Congress Commission of Education, życzenia pomyślnych obrad i pozdrowienia od nauczycieli przedmiotów ojczystych, lektorów języka polskiego oraz działaczy oświatowych z Danii.  Jednocześnie przekazano życzenia dla Dyrekcji Polskiej Szkoły przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Houston oraz Proboszcza i kapłanów tej parafii.

 Wszystkich członków TKOP zainteresowanych udziałem w Forum Oświatowym Kraków, 22 – 24 czerwiec 2006, prosimy o kontakt z Przewodniczącym TKOP w celu pobrania formularza zgłoszeniowego. Termin przesłania zgłoszenia upływa 2 czerwca 2006r. Szczegółowy program Forum publikujemy na stronie „V Forum Oświaty Polonijnej”. Tam też znajdziecie link do organizatorów.

 4 maja Przewodniczący TKOP wystosował listy do Jego Ekselencji Pana Roberta Filipczaka Charge d`Affaires a.i. oraz Pana Konsula Piotra Świętacha z podziękowaniem
za zaproszenie aktorów teatru na uroczystość w Ambasadzie RP w dn. 30 kwietnia 2006r., z okazji Dnia Polonii i Polaków Zagranicą. W listach podkreślił, że dla wszystkich aktorów i współpracowników teatru, a szczególnie dla jego najmłodszej generacji, uczestnictwo w uroczystościach ważnych dla Polonii, ważnych dla Polski i Polaków, było dużym przeżyciem.

 14 maja przedstawiciele TKOP w Danii wzięli udział w uroczystościach 80. rocznicy powstania Związku Polaków w Danii Oddział Maribo. Z tej okazji został w imieniu Zarządu TKOP wystosowany list gratulacyjny do członków tej organizacji na ręcep.Hanne Slobodziuk, Przewodniczącej oddziału. Wręczono także okolicznościowy upominek – „Encyklopedię  Tradycji Polskich”.

 „Płonie ognisko i szumią knieje…”.

Koło Przyjaciół Harcerstwa zaprasza członków TKOP i aktorów Teatru Trzech Pokoleń na ognisko, które odbędzie się w sobotę dnia 10.06.2006 o godz. 15.00 w lesie Store Hareskov. Zbiórka na parkingu o godz. 15.00. W programie ogniska gawędy, piosenki, pieczenie kiełbasek, kartofli. 
Każdy z uczestników powinien we własnym zakresie zaopatrzyć się w napoje oraz w/w artykuły do pieczenia.

  Naszą stronę internetową odwiedziło w maju 901 gości. Najwięcej wizyt zarejestrowano z Polski, Danii i Stanów Zjednoczonych.

Redaktor: Maria Małaśnicka Miedzianogóra