List gratulacyjny z okazji 90. rocznicy Polsko-Duńskiego Związku w Næstved od członków TKOP.