Korzenie i Skrzydła

Korzenie i Skrzydła

„Korzenie i Skrzydła” 

w 15 rocznicę powstania  

Program Sympozjum

Kopenhaga 27- 28 październik 2012 

Sympozjum dla nauczycieli i lektorów j. polskiego, rodziców dzieci migracyjnych  oraz działaczy oświatowych poświęcone roli rodziców w podtrzymywaniu tożsamości polskiego dziecka migracyjnego

w procesie integracji

 

27 10 2012 sobota

10.30 – 12.00  

Wykład wprowadzający, pytania do eksperta. 

Prof. Jerzy Bralczyk – Uniwersytet Warszawski

„Możliwości wykorzystania funkcji perswazyjnych języka polskiego i komunikacji perswazyjnej w budowaniu strategii współpracy rodziców i nauczycieli języka ojczystego.” 

12. 00 – 13.00 

Dr Maria Małaśnicka Miedzianogóra

„Znaczenie języka ojczystego w osiągnięciach uczniów dwujęzycznych w Danii i Szwecji” – na podstawie raportu AKF – Instytutu Badań Stosowanych w Danii 

13.00 -14.00

Lunch 

14.00-15.30

Warsztaty 

Mgr Hanna Kamecka

„Formy plastyczne w tworzeniu strategii współpracy z rodzicami w promocji języka polskiego za granicą”  – praca w grupach. Prezentacja rezultatów. 

15.30-16.00

Kawa 

16.00 – 17.30

Uroczystość jubileuszu 15. lecia TKOP w Danii. Wręczenie odznaczeń dla zasłużonych członków TKOP.

„Karty historii i kartki z historii o Adamie Sokólskim – patronie TKOP w Danii” 

18.00 – Kolacja

 

28 10 2012 niedziela 

10.00 – 11.30  

Walne Zgromadzenie TKOP

1.Sprawozdanie Przewodniczącego

2.Sprawozdanie Konisji Rewizyjnej

3.Dyskusja

4.Wybory nowych władz TKOP

5.Program działania TKOP na kolejną kadencję

 

11.30 – 12.00 przerwa

 

12.00 – Lunch