Konferencja NUOP i TKOP

Konferencja NUOP i TKOP

 

 NORDYCKA UNIA OŚWIATY POLONIJNEJ

DANIA FINLANDIA ISLANDIA NORWEGIA SZWECJA

 

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA OŚWIATY POLSKIEJ W DANII

im. Adama Sokólskiego

 

OD MIGRACJI DO INTEGRACJI

 

Uczeń migracyjny wobec dialogu kultur i języków

 

1 – 2 października  2011 Kopenhaga

 

Wielka Sala w Vartov

Farvegade 27 Wejście H 1

 

 Przybycie uczniów do krajów przyjmujących konfrontuje

ich język i kulturę

z wielojęzycznością i wielokulturowością tych krajów.

Jakie skutki edukacyjnei kulturowe generuje proces integracji ucznia?

Jakie czynniki wpływają na zróżnicowanie modeli integracyjnych państw przyjmujących?

Jaką rolę w integracji polskich uczniów mogą odegrać polscy nauczyciele?

 

 


 

PROGRAM

 

1 października 2011

 10.00 – 10.30

Uroczyste otwarcie konferencji. Wystąpienia przedstawiciela Ambasady RP w Danii, Sejmu i Senatu RP, MEN, Wspólnoty Polskiej, NUOP.

 

Sesja 1 – Język ojczysty w procesie integracji

 

Przewodniczenie – dr Maria Małaśnicka Miedzianogóra Dania NUOP

 10.30 – 11.30

”Wszystkie języki werbalizują świat, indywidualizuje go tylko język ojczysty”

Prof. Anne Holmen CIP

Centrum Internacjonalizacji i Paralelizacji Językowej Uniwersytetu Kopenhaskiego

 11.30 -12.30

 „Możliwości integracji na przykładzie różnych kontekstów kulturowych”

Dr hab. Hanna Mamzer UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12.30 -13.00

Dyskusja

13.00 – 14.00

Lunch

 Sesja 2. Języki ojczyste w krajach nordyckich

 

Przewodniczenie – mgr Magdalena Ihnatowicz Dyrektor Polskiej Szkoły w Bergen Norwegia

 14.00-14.30

„Dwujęzyczność w procesie migracji”

Beata Howe – gość z Wielkiej Brytanii

Zjednoczenie Nauczycieli Polskich Zagranicą w Wielkiej Brytanii

 

14.30-15.10

Zmiany w prawodawstwie szwedzkim dotyczące języków ojczystych i ich możliwy wpływ na model integracji uczniów migracyjnych”.

Jacek Jurkowski, Ewa Rybacka Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji

15.10 -15.50

 „Znaczenie nauki języka ojczystego dla procesu integracji polskich uczniów w Norwegii”

Agnieszka Adamczak i Aleksandra Kuźnik – red. strony internetowej „Język Ojczysty”. NAFO- Narodowe Centrum Wielojęzyczności.

 15.50 – 16.20

Kawa

 16.20 -17.00

„Edukacja polskich uczniów migracyjnych w krajach nordyckich. Konstrukcja raportu.

Mgr Danuta Kral-Leszczyńska, mgr Agnieszka Janus-Hiekaranta – Polskie Towarzystwo Oświatowo -Kulturalne w Finlandii

 17.00 -17.20

dyskusja

 17.20 – 17.40

„Znaczenie języka ojczystego, kultury i tradycji w koncepcjach edukacyjnych N. F. S. Grundtviga.Vartov i jego grundtvigańskie korzenie.”

Margareta Kepinska Jakobsen – Duński Helsiński Komitet Praw Dziecka

 18.00 -21.00

 Uroczysta kolacja

 Koncert muzyczny

 

2 października 2011

Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii

 

Sesja 3. Elementy polityki integracyjnej

 

Przewodniczenie konferencji –  Ewa Rybacka – Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji

 9.00 -9.30

 „Szkoła młodzieżowa – nie szkoła w duńskim publicznym systemie oświatowym i droga do integracji  młodzieży  w Danii.”

Kim Brynaa

Dyrektor Zespołu Szkół Młodzieżowych w Kopenhadze

 9.30 – 10.15

 „Polityka integracyjna wobec uczniów dwujęzycznych w szkołach duńskiej gminy Greve.”

Vinnie Hansen

Konsultant ds. Dwujęzycznych Uczniów w gminie Greve.

 10.15-11.00

„Polski moduł kulturowo-edukacyjny w migracyjnych programach integracyjnych

dr Maria Małaśnicka Miedzianogóra TKOP w Danii.

 11.00 – 11.30

kawa

 11.30 -12.15

Wnioski i postulaty. Przyjęcie końcowego dokumentu obrad. Zakończenie

Prezentują- Danuta Kral-Leszczyńska, Agnieszka Hiekaranta PTOK Finlandia

 12.15-13.00

 lunch

 13.00 – dla chętnych w zależności od pogody:

  • Rejs Łodzią Vikingów po kanałachkopenhaskich
  • Zwiedzanie Muzeum Sztuki Antycznej iWspółczesnej Gliptoteken