Jubileusz TKOP

Jubileusz TKOP

 

 

Program obchodów jubileuszowych

10. lecia  Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii

Kopenhaga 06-07. 10. 2007r.

 

 

 

10.00 – 10.45

Powitanie zebranych

Konsul RP w Danii Piotr Świętach i Przewodniczący TKOP w Danii – Roman Miedzianogóra. 

Przemówienia gości

 

10.45 – 11.30

„Działalność Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii w

latach 1997 – 2007. Stan obecny i perspektywy rozwoju oświaty polskiej w Danii.”

– Roman Miedzianogóra – Przewodniczący TKOP w Danii.

 

Dyskusja nad tezami referatu.

 

11.30 – 11.50

przerwa kawowa

 

11.50 – 13.15

„ Rola etosu nauczyciela polonijnego w kształtowaniu więzi narodowych.

Adam Sokólski – harcerz, nauczyciel, żołnierz Polski podziemnej. Prezentacja biografii”-

dr Maria Małaśnicka Miedzianogóra TKOP

 

Dr Maria Małaśnicka Miedzianogóra – nauczycielka języka polskiego w Szkole Przedmiotów Ojczystych i Ungdomskole w Kopenhadze, autorka wielu publikacji z dziedziny oświaty polskiej i polonijnej, redaktor strony internetowej TKOP, kierownik Teatru Trzech Pokoleń.

 

Oficjalne  nadanie organizacji imienia Adama Ryszarda Sokólskiego.

 

13.15 – 14.15

Lunch

14.15 – 15.30

„Modele edukacyjne kształtowania pamięci narodowej młodego pokolenia Polaków” – mgr Łukasz Michalski -Instytut Pamięci Narodowej

 

Łukasz Michalski – Naczelnik Wydziału Wystaw i Edukacji Historycznej IPN, Ekspert edukacyjny MEN, MKi DN, Sejmu PRL, nauczyciel historii w liceach warszawskich, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, autor programów autorskich historii, b. Ekspert ds. Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego, późniejszy kierownik jego sekcji dydaktycznej.

 

dyskusja 

 

15.30 – 16.00

Prezentacja oferty edukacyjnej i naukowej IPN – Kamila Sachnowska – Instytut Pamięci Narodowej

 Kamila Sachnowska – Pracownik Wydziału Wystaw i Edukacji Historycznej IPN, nauczyciel historii w liceach i gimnazjach, w tym w szkole polskiej w Atenach.

 

16. 00 – 17.00

Wręczenie medali, odznaczeń i wyróżnień działaczom TKOP w Danii.

 

17.00-17.30

„Dobry wieczór, monsieur Chopin”

Etiuda poetycko – muzyczna aktorów polonijnego Teatru Trzech Pokoleń

 

17.45

Wspólna  kolacja

07.10. 2007  Niedziela

10.00 – 13.00

Program edukacyjno-historyczny – zwiedzanie Kopenhagi.

13.00 – 14.00

Lunch

14.00

Zakończenie.

Transfer gości z Polski i Niemiec na lotnisko.