Biuletyn Informacyjny 2006 nr 8

Biuletyn Informacyjny 2006 nr 8


BIULETYN INFORMACYJNY NR 8

Listopad 2006

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-5 listopada

Od 4 do 5 listopada trwał kurs dla członków TKOP w Danii. W zajęciach uczestniczyli nauczyciele i lektorzy j. polskiego z Kopenhagi, Odense, Synøborga. Gościem nauczycieli był prof. Józef Wróbel z UJ, V-ce Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Uczestnicy kursu wzięli udział w uroczystej kolacji z okazji Dnia Nauczyciela, na której Konsul RP p. Piotr Świętach wręczył nagrody zasłużonym nauczycielom. Towarzystwo także ufundowało nagrody swoim członkom w podziękowaniu za pracę w organizacji i pełnienie ważnej misji w społeczności polskiej w Danii. Odśpiewano 100 lat p. Krystynie Ellehauge, która obchodziła 20-lecie swojej pracy jako lektorka j. polskiego w Danii.

Materiały z kursu są sukcesywnie zamieszane na podstronie Kurs 2006.

6 listopada

Odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Sankt Ansgarskole w Kopenhadze.Na uroczystość zostali zaproszeni i wzięli w niej udział nauczyciele, którzy uczą j. polskiego w tej szkole.

11 listopada

Przewodniczący TKOP wystosował do prof. J. Wróbla, V-Prezesa „Wspólnoty Polskiej” list, w którym m.in. pisze:

„Szanowny Panie Profesorze,

W imieniu Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii pragnę podziękować Panu za przyjęcia zaproszenia i udział w kursie nauczycielskim.

Wizyta Pana Profesora była ważnym wydarzeniem w oświatowym środowisku polonijnym.
Nauczyciele, lektorzy j. polskiego i działacze oświatowi uzyskali potwierdzenie wsparcia Stowarzyszenia dla ich wysiłków w organizacji nauczania przedmiotów ojczystych w Danii. Mamy także nadzieję, że pobyt w Kopenhadze pozwolił Panu na pogłębienie wiedzy o problemach nurtujących oświatę polonijną.

Wierzymy, że zechce Pan Profesor wspierać wszelkie nasze dalsze wysiłki zmierzające do podnoszenia znaczenia oświaty polskiej w duńskim środowisku polonijnym i Danii.

Z wyrazami szacunku
Roman Miedzianogóra „

15 listopada

Przewodniczący TKOP został zaproszony przez Charge d.Affaires Rzeczypospolitej Polskiej na recepcję w Ambasadzie z okazji Święta Niepodległości.

30 listopada

W listopadzie naszą stronę internetową odwiedziło ponad 1200 osób. Bardzo cieszy fakt, iż znacznie wzrosły odwiedziny z Danii. Zapraszamy.