Kurs nauczycielski 2006

Kurs nauczycielski 2006

Kurs dla członków TKOP w Danii

Kopenhaga 4 -5 listopada 2006

Tegoroczny kurs TKOP rozpoczął się zebraniem członków, na którym m.in. zastanawiano się, jak uczcić 10. rocznicę powstania Towarzystwa w październiku roku 2007. Obradom przysłuchiwali się goście – koleżanki ze Szkoły Sobotniej w Goeteborgu i koleżanka z Niemiec -Koordynator Przedmiotów Ojczystych przy PMK.

 

 Od lewej: Halina Markiewicz, Joanna Bryl, Sylwia Wieczorekz Goeteborga, Maria Serafin, Maria Małaśnicka, Beata Dul z Danii, obok na prawo Halina Koblenzer  z Niemiec.

 Gość z Polski – viceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, po złożeniu wieńców na cmentarzu Mildelund ku czci poległych żołnierzy i bojowników Ruchu Oporu  wspólnie z przedstawicielami Ambasady RP i organizacji polonijnych, przekazał uczestnikom kursu pozdrowienia oraz wręczył prezenty m.in. piękne wydanie polskiego hymnu.

Profesor Józef Wróbel demonstruje uczestnikom kursu pięknie wydany Hymn Polski. Za chwilę egzemplarz ten stanie się własnością Towarzystwa.

Podczas realizacji kursu zostały zaprezentowane:

Referaty:

Adam Bielnicki: „Stosunki polsko-duńskie na przestrzeni dziejów”

Maria Małaśnicka Miedzianogóra: „W którą stronę do ojczyzny?”

Projekty grupowe:

Analiza SWOT sytuacji oświaty polonijnej w nowych uwarunkowaniach społecznych.

Projekty lekcji z serii „Europa Kultur”:

Halina Markiewicz, Sylwia Wieczorek, Maria Munck, Hanka Petersen:

Co łączy polską legendę o Śpiącym pod Giewontem Rycerzu z duńską legendą  o Holger

Dansker?”

Joanna Bryl, Maria Małaśnicka Miedzianogóra, Bożena Bamdeg, Urszula Śmigielska:

„Jak hetman Stefan Czarniecki wracał z Danii do Polski”.

Ważnym blokiem programowym okazały się zajęcia z tematu: „Kultura żywego słowa w pracy nauczyciela języka polskiego za granicą” poprowadzone przez lektora Królewskiej Akademii Teatralnej w Kopenhadze, aktorkę Bożenę Partykę.

 Nie bójmy się dotyku innych ludzi.Co to znaczy mieć dobre plecy?

Przewodniczący TKOP ze Skarbnikiem

 Aktorka, Bożena Partyka, demonstruje ćwiczenia artykulacyjne.

A oto praca nad inscenizacją wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”.

Praca bardzo wytężona ponieważ trzeba dowiedzieć się: „… po pierwsze w sprawie, co piszczy latem w trawie, po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie, po trzecie, kto się ma prawo kąpac w rosie…..”  a poza tym, na jaki pomysł inscenizacyjny wpadła konkurencyjna grupa, która w zaciszu innej sali przygotowuje inscenizację „Rzepki „Tuwima?.

 

Uroczysta kolacja z zaproszonymi goścmi: od lewej – ks. Wiesław Podlach, proboszcz parafii Św. Anny w Kopenhadze, Konsul RP w Danii, Piotr Świętach, Przewodniczący Roman Miedzianogóra, prof. Józef Wróbel ze „Wspólnoty Polskiej” i lektorka Maria Munck z TKOP.

Czas nagród i wyróżnień.Gratulacje i owacje.

W którą stronę do ojczyzny…..

zastanawiali się nauczyciele i lektorzy języka polskiego a także działacze oświatowi na kursie zorganizowanym przez Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii w Kopenhadze w dn. od 4 do 5 listopada ubiegłego roku.
Tytułowe pytanie w kontekście rozmiarów wyjazdów Polaków ze swej ojczyzny w poszukiwaniu pracy zrodziło następne – o dalsze losy dzieci, które wyjadą wraz z rodzicami i osiedlą się poza swoją ojczyzną, o to, jak wyjazdy te wpłyną na postawy dzieci wobec ojczyzny, z której wyjechały, na stosunek do języka polskiego, polskiej tradycji, kultury, polskiej tożsamości.
W obradach wzięli udział goście zaproszeni przez Towarzystwo , V -Prezes „Wspólnoty Polskiej” dr hab. Józef Wróbel, a także koleżanki nauczycielki ze Szkoły Sobotniej w Goeteborgu i koleżanka z Niemiec -Koordynator Przedmiotów Ojczystych przy PMK.
W związku z nieodległym Świętem Zmarłych gość z Polski, wspólnie z przedstawicielami Ambasady RP i organizacji polonijnych, złożył wieniec w imieniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na cmentarzu Mildelund, dla uczczenia poległych żołnierzy i bojowników Ruchu Oporu.
Na spotkaniu z nauczycielami przekazał uczestnikom kursu pozdrowienia oraz wręczył prezenty m.in. słowniki komputerowe oraz piękne wydanie polskiego hymnu.
Program dydaktyczny kursu został poprzedzony zebraniem członków, na którym zastanawiano się, jak uczcić 10. rocznicę powstania Towarzystwa, przypadającą na październik 2007r.
W programie dydaktycznym kursu zaprezentowano referaty oraz projekty grupowe. Maria Małaśnicka Miedzianogóra analizowała zjawiska migracyjne oraz ich wpływ na kształt oświaty polonijnej w referacie: „W którą stronę do ojczyzny?” . Uczestnicy posługując się metodą SWOT dokonali analizy sytuacji oświaty polonijnej w nowych uwarunkowaniach społecznych. Historyk Adam Bielecki przedstawił „Stosunki polsko-duńskie na przestrzeni dziejów”
Przygotowano także projekty lekcji w module „Europa Kultur”.
1.”Co łączy polską legendę o Śpiącym pod Giewontem Rycerzu z duńską legendą o Holger Dansker?”
2.”Jak hetman Stefan Czarniecki wracał z Danii do Polski”.

Zajęciami bardzo przydatnymi dla nauczycieli okazały warsztaty „Kultura żywego słowa w pracy nauczyciela języka polskiego za granicą” poprowadzone przez lektora Królewskiej Akademii Teatralnej w Kopenhadze, aktorkę Bożenę Partykę.
Uczestnicy warsztatów przygotowali pod kierunkiem aktorki dwie inscenizacje wierszy Juliana Tuwima i wystawili je, korzystając ze sceny w sali teatralnej Bavnehøjskole.
Podczas kursu odbyła się uroczysta kolacja, na której Przewodniczący TKOP, Roman Miedzianogóra wręczył zasłużonym nauczycielom i lektorom języka polskiego w Danii nagrody z okazji Dnia Nauczyciela. Nagrodami uhonorował także nauczycieli Konsul RP w Danii. Uroczystość uświetnił swoją obecnością ks. Wiesław Podlach – proboszcz parafii Św. Anny w Kopenhadze. Przybyli także Pani Kierownik i nauczyciele ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP.