Kurs 2010

Kurs 2010

„Motywacja i wsparcie. Budowanie relacji z migracyjnym uczniem”

Kurs Dydaktyczny 2010

  

 Uczestnicy kursu

Przewodniczący Roman Miedzianogora przedstawia działalnośc  Towarzystwa w 2010 r.

Czlonkowie Zarządu prezentują efekty swojej rocznej działalności.

Barbara Cerazy opowiada o założeniu szkoły języka polskiego w Odense.

 

 Maria Malasnicka Miedzianogora relacjonuje

 obrady III Zjazdu Nauczycieli w Niemczech

Ks. Jan Zalewski przedstawia założenia projektu „Poznajemy wspólnie Mazurka Dąbrowskiego”

Motywacja i wsparcie, budowanie relacji z uczniem migracyjnym.

Skrzydła i Korzenie

 

Prowadzi – Zdzisław Hofman – trener biznesu, superwizor Stowarzyszenia KLANZA, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

 Danuta Kral Leszczynska z Finlandii

 

 

Nauczanie języka polskiego w Finlandii, Norwegii i Islandii. Wystąpienia gości.

Polskość jako atut w procesie integracji uczniów