„Edukacja historyczna w oświacie polonijnej” – sympozjum Kopenhaga 7-8 października 2017