„Być Polakiem” – konkurs dla dzieci i młodzieży polonijnej