Biuletyn Informacyjny nr 2

Biuletyn Informacyjny nr 2

„TRACTUS”

BIULETYN  TKOP w Danii 

nr 2/2007

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z oferty Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku.

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku organizuje od 7 lat Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży. Jest to część wieloletniego cyklu „WIELCY ZNANI I NIEZNANI” . Główną ideą tego projektu jest prezentacja możliwości twórczych dzieci różnych krajów, rozpowszechnienie wiedzy na temat wielkich artystów oraz wymiana doświadczeń kulturalnych.
Bohaterami naszych kolejnych konkursów byli Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Claude Monet, Frida Kahlo , Gustaw Klimt i Rembrandt. Obecnie mamy siódmą edycję Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Wielcy znani i nieznani” . Bohaterem edycji 2007 bedzie francuski artysta Henri de Toulouse-Lautrec.
Koordynatorem jest pani.Aldona Kaczmarczyk-Kołucka Art Studio „CREATIO” Broniewskiego 23 street
44-217 Rybnik. A oto strona internetowa i inne niezbędne dane: 
www.mdk.hg.pl  E-mail: art-studio-creatio@wp.pl
mdkwr@poczta.onet.pl
tel. 0048 32 4215155, 601448829
fax 0048 32 4224088, 32 4220146 

Zapraszamy do lektury.
Zamieszczamy poniżej treść e-maila, jaki przyszedł do Redakcji Edu -Tractusa

dr Agnieszka Grędzik-Radziak, NAUCZYCIELE Z ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ OFIARY ZBRODNI SOWIECKICH W LATACH 1939-1941 DEPORTOWANI, WIĘZIENI, ZAMORDOWANI, ROZSTRZELANI, Kielce 2006.

W 1998 r. w toku poszukiwań badawczych do rozprawy dotczącej oświaty i szkolnictwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej i współczesnej Białorusi w latach 1939-2001, przekonałam się iż zagadnienie martyrologii polskiego środowiska nauczycielskiego na Ziemiach Wschodnich II Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej, nie doczekało się należnego opracowania monograficznego tak w literaturze polskiej, jak i światowej. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy było konsekwentne pomijanie milczeniem powyższej problematyki w Polsce komunistycznej, jak również fakt, że do 1989 r. wysiłek badaczy koncentrował się głównie wokół sytuacji polskiego środowiska edukacyjnego pod okupacją hitlerowską. Powody te w zasadniczy sposób wpłynęły na decyzję o podjęciu przez autorkę i tego tematu. Efektem trwającej 8 lat pracy jest książka pt. Polscy nauczyciele z Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej ofiary zbrodni sowieckich i nacjonalistów ukraińskich w latach II wojny światowej. Nie spotkała się ona jednak z zainteresowaniem ze strony komercyjnie nastawionych wydawnictw. W związku z tym autorka zdecydowała się tylko na wydanie własnym sumptem (w grudniu 2006 r.) opracowania, które opatrzyła tytułem: Nauczyciele z ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej ofiary zbrodni sowieckich w latach 1939-1941 deportowani, więzieni, zamordowani, rozstrzelani. Opracowanie zawiera informacje biograficzne o dramatycznych losach naszych nauczycieli z ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, którzy po 17.09.1939 r. znaleźli się w trybach sowieckiej machiny represyjnej: byli deportowani, wywożeni do łagrów, więzieni, rozstrzeliwani. Zawarte informacje stanowią punkt wyjścia do statystyki zbrodni, szacunku strat. Przyszłość pokaże, czy będzie możliwa realizacja wydawnicza całości pracy. Należy zaznaczyć, że fragmenty wzmiankowanej książki były publikowane m.in. na łam ach ,,Przeglądu Historyczno-Oświatowego” wydawanego w Warszawie w numerach 3-4 w 2004, 2005 i 2006 roku.
Zainteresowanych wzbogaceniem przyszłej publikacji o nowe informacje, bądź nabyciem wzmiankowanej książki proszę o kontakt na adres: Agnieszka Grędzik-Radziak ul. Bohaterów Warszawy 3/33 25-394 Kielce
tel. (0-41) 34 23 785; kom. 0- 602 841 205 

Zaproszenia do Niemiec:

  W drugiej połowie listopada z okazji 10 -lecia Zwiazku Nauczycieli Języka Polskiego I Pedagogów w Niemczech odbędzie sie IV Międzynarodowy Kongres Nauczycieli z udzialem władz niemieckich m.in pani minister Sommer, wiceministra MEN-u oraz oświatowych wladz europejskich . Na tym spotkaniu pragniemy zaprosić kolezanki i kolegów , ktorzy pracują w systemach szkolnych państw europejskich, ucząc języka polskiego jako ojczystego, aby porównać warunki naszej pracy i ewentuanie informować Brukselę o naszych problemach. Chcielibyśmy Państwa poprosić o referat o sytuacji nauki jezyka ojczystego w Danii.(…) 
Pozdrawiam Panstwa serdecznie 
Liliana Barejko-Knops
Przewodnicząca Zwiazku Nauczycieli Jezyka Polskiego i Pedagogów w Niemczech

. . . . . . . . . . . . . .

Przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, ks. prałat dr Ryszard Mroziuk

oraz Koordynator Nauczania Przedmiotów Ojczystych przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech,

Halina Koblenzer

mają zaszczyt zaprosić na

II Zjazd Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech

Stan Realizacji Zapisów Traktatu Polsko Niemieckiego z 17 czerwca 1991 roku na podstawie analiz przeprowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe w Niemczech

 który odbędzie sie w ośrodku Haus Concordia w dniach 20 -22 kwietnia 2007 roku.