Biuletyn Informacyjny 2006 nr 7

Biuletyn Informacyjny 2006 nr 7

BIULETYN INFORMACYJNY NR 7

Październik  2006

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,

2 października

Dyrekcja Sankt Ansgar Skole w Kopenhadze, w której jest nauczany język polski dla dzieci polskiego pochodzenia , wystosowała zaproszenie na listopadowy jubileusz szkoły dla nauczycieli tego przedmiotu.

5 października
Zarząd Stowarzyszenia Polska Szkoła Sobotnia

Z A P R O S Z E N I E

Kiedy: sobota 28 października 2006 r. godz: 17:00
Gdzie: Säveåns Strandgata 4, Göteborg

„Wielokulturowość i wielojęzyczność.

Ważność języka polskiego w kształtowaniu tożsamości młodego pokolenia Polaków, zamieszkałych poza granicami kraju“

Elżbieta Mach – pracownik Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni nauczyciel w szkole podstawowej, koordynator główny europejskiego projektu prowadzonego w ramach Programu Sokrates-Comenius 2.0; ministerialny ekspert do spraw programów, podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i edukacji europejskiej. Autor programów szkolnych, publikacji dla nauczycieli i młodzieży oraz uczestnik licznych konferencji krajowych i zagranicznych. Współpracownik w Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauki i Sztuki. Prezes Stowarzyszenia Aktywność dla Rozwoju ACROSS oraz założycielka Centrum Edukacyjno-Wydawniczego PRO-ACTIVE.
„Spotkanie na moście – czyli słów kilka o byciu Europejczykiem”

Ewa Rybacka – zamieszkała w Szwecji od 22 lat, cały czas aktywna zawodowo jako nauczyciel matematyki i języka polskiego. Zna zagadnienia związane z dwu- i wielojęzycznością dzięki doświadczeniu i obserwacjom poczynionym w czasie lat pracy. Poparte są one wiedzą zdobytą na kursach i seminariach oraz z literatury fachowej.
Swoimi odczytami pragnie wypełnić pustkę istniejącą na polskim rynku publikacji popularno-naukowych dotyczących wychowywania dzieci w wielu kulturach i wielu językach.

Tytuł odczytu, w którym słuchacze biorą aktywny udział:
„ Mity, tezy czy prawdy? Czyli o co się ocieramy na drodze do dwu- lub wielojęzyczności”.
Piotr Kiszkiel – z FolkpartietLiberalerna, Göteborg.

Prosimy o potwierdzenie zaproszenia i ilości osób do 14/10:
Tel: 031-453720
Kom: 0701-472580
E-mail: sylwia.wieczorek@polska-szkola-goteborg.com
www.polska-szkola-goteborg.com

11 października

TKOP otrzymał zaproszenie od Związku Polaków w Maribo na rocznicowe przyjęcie w dniu 23 października w Polskim Domu w Maribo, Det Polske Hus i Maribo w godz. od 17.30 do 24.00.

Zgłoszenia do 23 października do p. prezes Hanny Słobodziuk tel. 54 78 17 83.

14 pażdziernika

W Dniu Nauczyciela

wszystkiego najlepszego dla Was

z podziękowaniem za Waszą pracę,

za wszystko to, co robicie dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia

 żyjących w Danii.

 15 października rozpoczyna się w szkołach w Danii przerwa jesienna. Potrwa do 22 października. Jest to również przerwa w nauce języka polskiego. Życzymy dobrego wypoczynku naszym uczniom i ich nauczycielom.

18 października

Chętnych do udziału w seminarium prosimy o kontakt.

POLONIJNE CENTRUM NAUCZYCIELSKIE
W LUBLINIE

Szanowny Pan Prezes
Roman Miedzianogóra
Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii
Uprzejmie informuję, że, podobnie jak w latach ubiegłych, organizujemy seminarium dla działaczy polonijnych, dyrektorów, nauczycieli polonijnych placówek oświatowych, zatytułowane Elementy kulturowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
Uprzejmie proszę o przekazanie załączonej informacji osobom, które mogłyby uczestniczyć w tym seminarium.
Samodzielny Referent
Polonijne Centrum Nauczycielskie
Anna Kuczyńska
W załączeniu
 informacja o seminarium
 karta zgłoszenia na seminarium

;