Day

30 września, 2022

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej im. A. Sokólskiego w Danii zaprasza  na warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Literatura dawna w dydaktyce polonijnej”.  Wydarzenie dedykowane jest pamięci wspaniałego...
Read More