V Forum Oświaty Polonijnej

V Forum Oświaty Polonijnej


V FORUM OŚWIATY POLONIJNEJ

„Oświata polonijna na początku XXI wieku – stan i perspektywy”
Kraków 22-24 czerwca 2006 r. 

 Uczestnicy Forum na dziedzińcu wawelskim podczas święta Wianków.