Tractus nr 7/2008

Tractus nr 7/2008

3 listopada

Integracja europejska po polsku

Wychowawczyni klasy w norweskiej miejscowości Hadeland, która zaczęła szkolny program nauczania języków obcych, spytala mieszkańców miasta innych narodowości, jak jest dzień dobry w ich ojczystych językach. Odpowiedzi zapisała na tablicy – również po polsku. Wkrótce szkołę odwiedziła regionalna gazeta, która zdjęcie klasy zamieściła na pierwszej stronie gazety regionalnej Hadeland.

Jeżeli ktoś jeszcze ma wątpliwości, jak mówi się dzień dobry po polsku, powinien popatrzeć na tę tablicę.

3 listopada

Odbyło się pierwsze po przerwie spotkanie Teatru Trzech Pokoleń i pierwsze czytanie scenariusza do spektaklu.

5 listopada

Trwają przygotowania do tegorocznego kursu dydaktycznego organizowanego przez Towarzystwo. Gościem Towarzystwa w tym roku będzie prof. dr hab. Józef Wróbel z UJ.

15 listopada

Institut Sankt Joseph obchodzi 150. rocznicę swego powstania. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza celebrowana przez biskupa Cz. Kozonia, na której zgromadzili się zarząd szkoły, dyrekcja, nauczyciele, rodzice, uczniowie, zaproszeni goście w tym dyrektorzy innych katolickich szkół. Po mszy  uczestnicy przyjechali autokarami pod budynek szkoły, gdzie odbyło się przyjęcie i popis szkolnej orkiestry. Na uroczystość zostali zaproszeni nauczyciele języka polskiego uczący w tej szkole.

 

Jubileusz 15. lecia obchodzi także Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy PMK we Frankfurcie nad Menem. Z tej okazji Przewodniczący TKOP wystosował list gratulacyjny.

 

Komitet Rodzicielski

Szkoły Języka i Kultury Polskiej

przy PMK,

Proboszcz PMK we Frankfurcie nad Menem

Dyrektor Szkoły

 

Szanowni Państwo,

Wielebny Ojcze,

Pani Dyrektor,

 

 

Z okazji jubileuszu 15-lecia Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej we Frankfurcie nad Menem i nadania jej imienia naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II składam w imieniu członków Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii sedeczne gratulacje i życzenia kontynuowania pięknej tradycji szkoły od dziś rozjaśnionej wielką charyzmą Patrona.

Niech wielkie idee i cały dorobek Jana Pawła II towarzyszą uczniom, rodzicom, nauczycielom i opiekunom szkoły podczas wypełniania jej misji a także pamięć o tym, co powiedział Jan Paweł II, przywołując rolę szkoły w życiu człowieka

 

Człowiek jest sobą przez kulturę. Naród jest sobą przez kulturę. Człowiek jest członkiem swojego narodu, uczestnicząc w dziedzictwie jego kultury. To jest olbrzymie dziedzictwo, które zaczyna się od pierwszych słów wypowiadanych przez dziecko za matką, za rodzicami. I potem cały ten proces wychowawczy: dom, szkoła, Kościół.

 

Z wyrazami szacunku

Roman Miedzianogora

Przewodniczący TKOP w Danii

Kopenhaga 15 listopada 2008 r.

Jubileusz Marii Serafin

Nasza koleżanka, Maria Serafin obchodzi 25. lecie nauczania języka polskiego w Danii. Z tej okazji członkowie TKOP złożą Jubilatce gratulacje i życzenia na dorocznym kursie metodycznym. Wszystkiego najlepszego, Jubilatko. 

 

 Pierwsi powiedzą co Ala ma i kto ty
 jesteś choć mały
 Do słów jak wieże wielkich drabinę
 prostą podadzą
 By twoją były siłą nie próchnem na
 wargach
 Przez dżunglę błędów powiodą
 ciebie na górę
 Gdzie w złotym zamku lśni
 mowa – matka
 Co plamą tłustą się brzydzi
 milionem lekcji
 Jak deszcz jesienny wołają o czyny.

 

(H. Morawski ”Nauczyciele”)

Kopenhaga listopad 2008