Tractus nr 4/2008

Tractus nr 4/2008

TRACTUS

 NR 4/2008

Internetowy Biuletyn Informacyjny

2 maj

2 Maja

Dzień PoloniiPolaków poza granicami Polski,

Z okazji Dnia Polonii –  Polakom w kraju i zagranicą najlepsze życzenia składa TKOP w Danii.

8 maja

W tym roku swoje 15-lecie obchodzi Szkoła Języka i Kultury Polskiej we Frankfurcie nad Menem. TKOP dostało zaproszenie na uroczystości związane z nadaniem szkole im. Jana Pawła II, które odbędą się  w dn. 28-29 listopada br. we Frankfurcie. Bardzo dziękujemy.

20 maja

Odbyło sie zebranie nauczycieli języków ojczystych w Kopenhadze. Przedstawicielka Wydziału Oświaty poinformowała o ograniczeniu praw uczniów w komunie kopenhaskiej do nieodpłatnego nauczania języka ojczystego do kl. 5. szkoły podstawowej, nie, jak uprzednio, do 9. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów z krajów UE.