Tag

Tractus nr 3/2009

Tractus nr 3/2009

 TRACTUS nr 3 W Dniu Polonii TKOP dostał życzenia od p. Marii Piotrowicz z Oddziału Wspólnoty Polskiej wŁodzi. Dziękujemy. Podobno urodzić się Polakiem, to tak...
Read More