Tag

Komunizm w Polsce

Komunizm w Polsce

Syntetyczne ujęcie zagadnień związanych z nauką o komunizmie w Polsce ma, w zamierzeniach autorki, pomóc nauczycielom w rozplanowaniu kolejnych lekcji. Komunizm w Polsce  (sowietyzacja Polski)...
Read More