Szkoła Drugiej Szansy

Szkoła Drugiej Szansy

 .
 Czym jest Młodzieżowa SzkołaDrugiej Szansy 

 i skąd pomysł?

(rozmowa z Grażyną Stolarską Przewodniczącą Miejskiej Rady Narodowej w Grójcu)

Grażyna Stolarska – Młodzieżowa Szkoła Drugiej Szansy w Grójcu to projekt pomocowy dla młodzieży ze środowisk trudnych, mających problemy edukacyjne, stworzony przy współpracy i w oparciu o doświadczenia Duńskiej Szkoły Młodzieżowej.

Celem programu jest dotarcie do młodzieży w wieku gimnazjalnym z terenu miasta i gminy Grójec – w szczególności do osób ze środowisk zaniedbanych wychowawczo, zmarginalizowanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oferujemy im ciekawe formy nie tylko edukacji ale także radzenia sobie z własnymi trudnościami. Wszystko to w założeniu ma uchronić takich ludzi przed odwracaniem się od społeczeństwa i poszukiwaniem innych „rozrywek”.
W ramach współpracy z Gminą Kopenhaga w czerwcu 2005r. dziesięcioro uczniów z gimnazjum wraz z dwoma opiekunami wyjechało na 5 dni do Danii  na zlot młodzieży europejskiej. Nasi duńscy partnerzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie. Dwóch psychologów było w Danii na tygodniowym przeszkoleniu. Mogli tam zapoznać się z metodami, doświadczeniami oraz rezultatami Duńczyków w prowadzeniu pracy z trudną, dysfunkcyjną młodzieżą, co zaowocowało stworzeniem programu dostosowanego do naszych polskich, a ściślej lokalnych potrzeb.

Młodzieżowa Szkoła Drugiej Szansy funkcjonuje w strukturze Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu, który też zapewnia obsługę finansowo – księgową projektu. Gdzie znajdują się pomieszczenia szkoły?

G.S. – Główna baza zajęciowa Młodzieżowej Szkoły Drugiej Szansy to dwa pomieszczenia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu. W 2005 roku w dwóch pomieszczeniach przeznaczonych dla Szkoły Drugiej Szansy zostały przeprowadzone roboty remontowe pozwalające na pełne użytkowanie tych pomieszczeń. Zostały położone płytki podłogowe, okratowano wszystkie okna, wykonano kompleksową instalację elektryczną w obydwu salach, instalację sieciową niezbędną dla komputerów, oświetlenie w jednej z sal. Zamontowany został także alarm. Przystosowano wszystkie urządzenia, maszyny do szycia oraz komputery zakupiono wyposażenie t.j. biurka i krzesła do pracowni komputerowej.
Na potrzeby Młodzieżowej Szkoły Drugiej Szansy Gmina Kopenhaga przekazała komputery oraz 4 maszyny do szycia. 6 maszyn do szycia użyczyło Starostwo Powiatowe w Grójcu.


Podopieczni z opiekunami: po prawo: Grażyna Stolarska, od lewej Cezary Wiciński, Agnieszka  Wojno, Dariusz Wojtasiak

Kto pracuje przy realizacji projektu?

– G.S. – Ja  jako koordynator projektu i osoba odpowiedzialna za współpracę z partnerem duńskim, pracuję społecznie. Ireneusz Dalba pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako osoba koordynująca pracę MDS. Cezary Wiciński  doradca zawodowy prowadzący zajęcia psychologiczne i psychoedukacyjne, Agnieszka Wojno prowadząca zajęcia w pracowni krawieckiej oraz  Dariusz Wojtasiak  prowadzący zajęcia w pracowni komputerowej, osoby te pracują w oparciu o umowę zlecenie. Pomagają nam również trzy osoby pracujące społecznie.

W chwili obecnej w Szkole Drugiej Szansy funkcjonują dwie pracownie: komputerowa i krawiecka.

– G.S. – W pracowni komputerowej działa obecnie 10 stanowisk komputerowych, przy których docelowo może pracować do 20 uczestników. Każdy z komputerów posiada stały dostęp do internetu dzięki zakupionej Neostradzie TP. W chwili obecnej uczestnicy zajęć komputerowych podzieleni są na dwie grupy ze względu na wiek oraz poziom umiejętności (wielkość jednej grupy około 12 – 14 osób). Na bieżąco prowadzony jest program edukacyjny obejmujący naukę podstawowej obsługi komputera, korzystania z internetu czy programów graficznych, muzycznych. Docelowo w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie strony internetowej Szkoły Drugiej Szansy oraz gazetki samodzielnie redagowanej przez młodzież.

W pracowni krawieckiej działa obecnie 9 stanowisk do nauki profesjonalnego szycia i stylizacji ubiorów. W chwili obecnej uczestnikom zajęć przekazywane są podstawowe informacje z zakresu samodzielnego projektowania ubiorów, właściwego doboru materiałów oraz późniejszego wykonywania własnych projektów. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu i trwają średnio około 2 godzin, uczestniczą w nich głównie dziewczynki. Planowane jest w najbliższym czasie wspólne wykonanie przez całą grupę opracowanych projektów.
Prowadzone są także zajęcia psychologiczne, w szczególności psychoedukacyjne. Wszystkie działania mają na celu uczenie nowych zachowań potrzebnych w społeczeństwie, lepszego wyrażania siebie i swoich poglądów, opinii. Dodatkowym celem tychże zajęć jest określenie własnych mocnych stron i predyspozycji podopiecznych oraz późniejsza pomoc w ukierunkowywaniu własnej drogi edukacyjnej i zawodowej.


Zajęcia komputerowe odbywają się w dwóch grupach, łącznie uczestniczy w nich kikadziesiąt osób

W pierwszych dniach kwietnia b.r. spodziewana jest wizyta duńskich partnerów z Kopenhagi i planowane jest oficjalne otwarcie Szkoły, jak również wspólna wymiana doświadczeń i pomysłów na przyszłość.

– G.S. W najbliższej przyszłości planujemy rozszerzenie naszej oferty o zajęcia teatralne, plastyczne i rekreacyjno – sportowe, które będą prowadzone społecznie przez chętne do współpracy osoby. Gotowość do współdziałania zgłosiła p. nadkomisarz Ewa Szewczyk pracownik Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Grójcu oraz Sławomir Majewski Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień. Przewidujemy również udzielanie pomocy w formie bezpłatnych korepetycji z przedmiotów sprawiających naszym podopiecznym trudności.
W trakcie działań nad realizacją projektu spotkałam i spotykam ludzi dobrej woli, którzy oferują bezinteresowna pomoc i chęć współpracy. To utwierdziło we mnie przekonanie, że wśród nas jest wielu ludzi, którzy kierują się altruizmem i nie wszyscy dbają wyłącznie o własne interesy.

Zainteresowanym uczniom, nauczycielom i rodzicom podajemy kontakt: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu 05-600 Grójec Al. Niepodległości 6A tel. (48) 664 31 55. mgops@grojecmiasto.pl 

Dziękuję za rozmowę
Artur Banasiewicz