Sympozjum TKOP 2013

Sympozjum TKOP 2013

Język i tożsamość

w procesie edukacyjnym ucznia migrującego 

sympozjum

Kopenhaga 7-8 grudnia 2013

 

Sobota 07 12 2013

;

11.00 -11.30

;

Przywitanie gości i uczestników sympozjum – Roman Miedzianogóra TKOP w Danii

Otwarcie sympozjum – Rafał Wiśniewski Ambasador RP w Królestwie Danii

;

11.30 -12.15

„Kategorie języka i tożsamości w procesie edukacyjnym ucznia migrującego”

Maria Małaśnicka Miedzianogóra TKOP w Danii

;

12. 15 – 13.00

„Przerwany proces edukacji ucznia migrującego. Co dalej z rozwojem ucznia po zmianie kraju?”

Ewa Rybacka Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji

;

13.00-13.10 przerwa

;

13.10-13.30

Dyskusja plenarna

;

13.30-14.30

lunch

;

14.30 -15.00

”Język i tożsamość w interaktywnym komputerowym programie Unii Europejskiej do nauczania języka polskiego dla dzieci i osób dwujęzycznych – Heuropa”.

Beata Howe Zakład Dydaktyki Polonijnej Polski Uniwersytet Na Obczyźnie

Wielka Brytania

;

15.00 – 15.30

„Prezentacja Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wspólnoty Polskiej”

i wprowadzenie do warsztatów

Zdzisław Hofman dyrektor ODN „Wspólnoty Polskiej” w Ostródzie

;

15.30-17.30

Obudzić w sobie Króla Lwa – przywództwo zawsze aktualne.

Ufamy tym, którzy mają w sobie siłę i ciepło – sposoby budowania autorytetu nauczyciela w procesie kształtowania tożsamości ucznia migracyjnego.

warsztaty – prowadzenie Z. Hofman

;

17.30-18.00

sesja plenarna, prezentacja materiałów z warsztatów

;

18.00-19.00

„W mojej pięknej ojczyźnie polszczyźnie” – wieczór tuwimowski

;

19.00 – kolacja

;

08 12 2013 niedziela

;

9.00 -10.00

Walne Zgromadzenie członków TKOP

;

10.00-10.15

Kongres Oświaty Polonijnej – dokonania, zamierzenia

Prezydent Jacek Jurkowski Szwecja

;

10.15 -10.45

„Znani Polacy w krajach nordyckich – sposoby budowania tożsamości ucznia w procesie edukacyjnym” – prezentacja projektu NUOP

Danuta Kral-Leszczyńska Finlandia

;

10.45-11.00

Strategia promocji języka polskiego w środowiskach polonijnych – założenia

Maria Małaśnicka Miedzianogóra

;

11.00 -11.30

Strategia promocji języka polskiego w środowiskach polonijnych – warsztaty

Celina Parzychowska Norwegia, Danuta Kral Leszczyńska Finlandia

;

11.30-12.00

sesja plenarna, prezentacja materiałów z warsztatów

Celina Parzychowska Norwegia, Danuta Kral Leszczyńska Finlandia

;

12.00-12.20

Podsumowanie sympozjum

Organizatorzy

;

12.20 – lunch

;

;

;

;

;

;


 

;