Sympozjum „Edukacja historyczna w oświacie polonijnej” Kopenhaga 7-8 października 2017 r.