Sankt Ansgar Skole

Sankt Ansgar Skole

SANKT ANSGARS SKOLE 

Kopenhaga Nørrebrogade 27

tel. 35 39 46 46

 Szkoła wydaje świadectwo z przedmiotu Język Polski.

PATRON

Sankt Ansgar Skole jest  jedną z 22 katolickich  szkół, założoną 100 lat temu na Nørrebro. Rodzicom, którzy chcą, aby ich dzieci poznały religię katolicką, szkoła oferuje program nauki o katolicyzmie.Szkoła kładzie nacisk na zachowanie wartości katolickich w stosunkach międzyludzkich i tradycjach szkolnych.

Stare szkolne dokumentyStulecie szkoły – balony, balony, balony…..

Misją szkoły jest rozwój osobowości człowieka, jego emocjonalności, świadomości ciała, intelektu jako przejawu duchowości człowieka. Celem jet osiąganie wysokiego stopnia rozwoju poprzez nauczanie przedmiotowe. Szkoła oferuje nauczanie języka angielskiego od 1 klasy a także proponuje nauczanie języka niemieckiego albo francuskiego od 6 klasy.

 Praca w szkolnej bibliotece Chór szkoły

Zważyć, zmierzyć, doświadczyć…. Bezpieczna szkoła

Od wielu, wielu lat w szkole  odbywa się nauczanie języka polskiego jako ojczystego oferowanego przez Wydział Oświaty i w szkole jest zawsze wielu uczniów polskiego pochodzenia i polskich uczniów. Współpraca pomiędzy uczniami, kierownictwem szkoły i polskimi nauczycielami układa się bardzo dobrze. Język polski prowadzi mgr filologii polskiej, dr nauk humanistycznych Maria Małaśnicka-Miedzianogóra.

dr Maria Małaśnicka Miedzianogóra prowadzi także Teatr Trzech Pokoleń

Zaśpiewać czy zarecytować…Nikole od od wielu lat uczy się w szkole języka polskiego.

Dla szkoły bardzo ważny jest wszechstronny rozwój uczniów.

 Dwójka polskich uczniów – Michaela i Feliks uczą się tańczyć, na prawo – kolorowa twórczość manualna.

Uroczystą mszę w 100-letnią rocznicę powstania szkoły koncelebruje biskup Czesław Kozoń.

Sankt Ansgar Skole har været katolsk skole på Nørrebro i 100 år. Vi er naturlivis et godt tilbud til forældre, der ønsker at deres børn får katolsk kristendomsundervisning i skolen. Skolen lægger vægt på, at det katolske livs-og menneskesyn afspejles i den måde vi er skole på: i vores omgangsform, i vores omsorg for hinanden og i vores traditioner.

Skolen ønsker at udvikle hele mennesket, såvel følelser, kropsbevisthed, intellekt som åndelighed. Målet er et højt fagigt udbytte i alle fag. Skolen har engelsk fra 1. klasse og tilbyder enten tysk eller fransk fra 6. klasse.

Gennem mange, mange år har den kommunalt tilbude polsk undervisning fundet sted mandage på deres skole, da vi altid har haft mange elever med en polsk baggrund. Der er et godt samarbejde om vore fælles elever mellem skolens ledelse og polsklærerne.

www.sanktansgarsskole.dk