Salonik dydaktyczny

Salonik dydaktyczny

Witajw Saloniku Dydaktycznym

Edu-Tractusa

Wybierz z menu Salonika coś, co Cię zainteresuje.

Przyjemnej lektury….

Jeśli zechcesz podzielić się z nami

swoimi doświadczeniami metodycznymi,

będziesz mile wyczekiwanym gościem

Język polski jako ojczysty  W kalejdoskopie wyobraźni

   Portfolio językowe  Wiwat 3 Maj

 Rodowody Mitologia narodowa

  Kto Ty jesteś?   Grzeczność po polsku

Europa Kultur  Historia Polski 

  Powrót Hetmana  Polska kraina smoków

Polskie mity początku O Piaście, synu Chościska

Legenda o smoku wawelskim Polskie mity początku