C.K. Norwidowi w hołdzie

C.K. Norwidowi w hołdzie

 Losy pomnika C.K. Norwidazależą od ofiarności Polaków

TKOP apeluje o utworzenie w Danii

Polonijnego Komitetu Budowy Pomnika C.K.Norwida w Warszawie

 „Mamy wszyscy wielki dług w stosunku do tego poety – czwartego wieszcza jednego z największych poetów i myślicieli, jakich wydała Chrześcijańska Europa (…)

Cyprian Kamil Norwid pozostawił dzieło, z którego emanuje światło pozwalające wejść głębiej w prawdę naszego bycia człowiekiem, chrześcijaninem, Europejczykiem i Polakiem”

Jan Paweł II

Motywy scenograficzne do spektaklu „My, Kawalery Błędne” –

kopia autoportretu C.K.Norwida autorstwa Mariana Kołpaka

 

Kalendarium budowy pomika Norwida w Warszawie

  • 2001r. powstaje Społeczny Komitet Budowy Pomnika C.K. Norwida w Warszawie.
  • 24 września 2001 r., w 180. rocznicę urodzin poety, zostaje wyjęty kamień z pola  leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie dworku w Laskowo – Głuchy, gdzie urodził się poeta.
  • 26 lutego 2004r. roku Rada Warszawy uchwałą nr XXVI/483/2004 przeznacza na lokalizację pomnika działkę na skwerze u zbiegu ulic Elektoralnej i Przechodniej, położonej w sąsiedztwie stancji, na której mieszkał Norwid w Warszawie.
  • 15 kwietnia 2004 r., podczas inauguracji obchodów IV Światowego Dnia Poezji w Polsce, odbyła się uroczystość położenia kamienia węgielnego pod pomnik Norwida.
  • 12 maja 2004 r. kamień ten, po uprzednim wydobyciu go z miejsca złożenia, został po przewiezieniu do Watykanu poświęcony przez Jana Pawła II.
  • 2 czerwca 2004r. MSWiA udzieliło Komitetowi zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na budowę pomnika.
  • aktualnie wykonywany jest model pomnika przez rzeźbiarza Eugeniusza Kozaka. Norwid na pomniku przyjmje postawę siedzącą. U Jego stóp orzeł biały rozpostrze swoje skrzydła, ale na łapach orła zostaną odciśnięte ślady łańcucha.

Wszystkie te prace zostały wykonane społecznie. Dalsze losy pomika zależą już tylko od naszej ofiarności.