My, kawalery błędne

My, kawalery błędne

Autorka afisza: 13-letnia Joanna Nowakowski

współpracująca z Teatrem Trzech Pokoleń

2 Maja – Dniem Polonii

 

 

Scenariusz i reżyseria -Maria Małaśnicka Miedzianogóra

Konsultanci muzyczni – Maciej Szeler i Wiesław Bogdanowicz

Scenografia – Urszula Śmigielska i Marian Kołpak

Opracowanie plastyczne programu teatralnego – Marian Kołpak

Afisz teatralny – Joanna Nowakowski

Kierownictwo techniczne – Marian Kołpak

 

Najmłodsza generacja Teatru Trzech Pokoleń 

 

Wiersz C. K. Norwida: „Moja Piosnka II” recytują od lewej:

Emma i Annika Hubiszówny, Karol Dul, Victoria Sobocki, Sebastian Czajkowski.

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów  nieba…

Tęskno mi, Panie…”

Wszystkie trzy generacje Teatru Trzech Pokoleń

 na tle pięknej dekoracji autorstwa Urszuli Śmigielskiej i Mariana Kołpaka;

w centrum Roman Śmigielski, na prawo Elżbieta J. Dobosz, Ewa A. Klos, Beata Dul, Marcin Kołpak, Sara Bogdanowicz,Monika Jørgensen, najmłodsi aktorzy oraz reżyser spektaklu -Maria Małaśnicka Miedzianogóra. 

„By woń podobna jutrzejszemu ranu,

Z kwiaty białymi na białe klawisze…

Otworzonego padła fortepianu…” (C. Norwid: „Jak…”)

 18 – letnia Anna Claudia Szeler gra utwory Fryderyka Chopina

 

Rene Kowalczyk i Anna Claudia Szeler

w kompozycji C. Niemena „Bema pamięci żałobny rapsod”

 

  Marcin KołpakElżbieta Jolanta Dobosz

w „Fortepianie Szopena” „Bema pamięci żałobny rapsod”

 

 Fragmenty werdyktu jury:

„POLONIJNY FESTIWAL MULTIMEDIALNY „POLSKIE OJCZYZNY 2007

Jury II Polonijnego Festiwalu Multi/medialnego „Polskie Ojczyzny 2007” w składzie:

przewodniczący
red. Janina Jankowska – dziennikarz radiowy
i reż. Paweł Woldan – reżyser filmowy
wiceprzewodniczący: o. prof. AP dr hab. Bolesław Eustachy Rakoczy, ZP  rektor Akademii Polonijnej
w Częstochowie, sekretarz generalny Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii,
sekretarz:  red. inż. Zygmunt Gutowski – dziennikarz, realizator filmowy, Fundacja Polska-Europa-Polonia ;
członkowie:
 mgr inż. Krystyna Rudowska kierownik Akademickiej Telewizji Naukowej, producent telewizyjny
red. Lidia Duda
dziennikarz, dokumentalistka Telewizji Katowice
dr Agnieszka Kulik – Jęsiek
 Akademia Polonijna w Częstochowie, dr Katarzyna Węcel Akademia Polonijna w Częstochowie,
dr Magdalena Pluskota  Akademia Polonijna w Częstochowie sekretarz Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii –
po obejrzeniu ponad 150 filmów, programów radiowych , programów multi/medialnych i stron internetowych
przyznało następujące nagrody: (…)

Film fabularny, widowisko

I Nagroda
Maria Małaśnicka-Miedzianogóra
z Danii za film ..My kawalery błędne.. (nr36)
II Nagroda
Włodzimierz Banach
Polska za film Polski Chór Pokoju na Białorusi (nr06)

III Nagroda
Ks. Marian Szablewski i Teatr Ottoway
Australia) za rejestrację inscenizacji
 dramatu Jerzego Zawieyskiego – Socrates (nr13)

Wszystkim członkom Teatru Trzech Pokoleń oraz Polowizji,

którzy swoimi talentami i pracą przyczynili się do sukcesu widowiska,składam tą drogą serdeczne podziękowania.

Marysia Małaśnicka Miedzianogóra