Kurs nauczycielski 2005

Kurs nauczycielski 2005


Kurs dydaktyczny dla polskich nauczycieli w Danii

Już 7 raz w 8 – letniej działalności Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii spotkali się w dniach 26 – 27 listopada w Kopenhadze nauczyciele przedmiotów ojczystych, lektorzy języka polskiego i działacze oświatowi.
Dwudniowy kurs doskonalący zawodowe umiejętności i poszerzający wiedzę zgromadził członków TKOP: nauczycieli i lektorów z Kopenhagi, Aarhus i Sønderborg, a także zaproszonych gości: panią Marię Piotrowicz, Sekretarza Zarządu Krajowego „Wspólnoty Polskiej” oraz dyrekcję i nauczycieli ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Danii.
Rozpoczęcie zajęć poprzedziło zebranie członków TKOP, na którym jego Koordynator TKOP, Roman Miedzianogóra, przedstawił dorobek Towarzystwa i plany na przyszłość.
W programie nauczycielskiego kursu doskonalącego znalazły się zarówno zajęcia o charakterze teoretycznym, filologicznym, jak też wykłady z polityki oświatowej oraz zajęcia, na których prezentowano tajniki z dziedziny glottodydaktyki.

 W dziale programowym: Tajniki nauczycielskiego warsztatu swoimi doświadczeniami w nauczaniu dorosłych języka polskiego jako obcego dzieliła się z uczestnikami kursu mgr Krystyna Ellehauge, lektor języka polskiego w Studieskolen w Kopenhadze. Studioskolen jest największym kopenhaskim centrum językowym, uczącym wielu języków Europy i świata.
W dziale: Z teki humanisty dr hab. Anna Czabanowska –Wróbel z Wydziału Polonistycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosiła wykład „Dziecko w literaturze polskiej XX wieku”. Wykład, bogato ilustrowany tekstami literackimi, wzbudził duże zainteresowanie nauczycieli również ze względu na szerokie ramy psychologiczne i socjologiczne, w jakich temat dziecka i dzieciństwa został zaprezentowany.
W drugim dniu kursu nauczyciele wysłuchali wykładu dr Marii Małaśnickiej Miedzianogóry z działu programowego:„Język polski w Unii Europejskiej” pod tytułem „Nauczanie języka polskiego jako języka unijnego w świetle polityki językowej Rady Europy i Unii Europejskiej”
Kurs zakończyły warsztaty nauczycielskie, na których nauczyciele projektowali zajęcia wprowadzające Europejskie Portfolio Językowe , które zostało zaprezentowane jako skuteczne narzędzie nauki języków obcych i integralna część Europassu.
Warto podkreslić, że przy opracowaniu programów kolejnych kursów Towarzystwo wykorzystuje wiedzę i umiejętności swoich członków dla wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania ich warsztatu pracy i dorobku intelektualnego.

Z uczestnikami kursu spotkali się na uroczystej kolacji nowy Konsul polski w Danii Piotr Świętach, nowy Rektor Polskiej Misji Katolickiej o. Andrzej Kukła oraz kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego, mgr Ewa Żywień. O piękny, świąteczny klimat zbliżającego się Bożego Narodzenia zadbała Urszula Śmigielska, przygotowując stroiki i wycinanki zdobiące salę kursową.
Władze „Federacji ”reprezentował Przewodniczący Roman Śmigielski, będący jednocześnie aktywnym członkiem Towarzystwa, wspierającym inicjatywy związane z planami szerszego wprowadzenia języka polskiego do szkół podstawowych w Kopenhadze.
Kurs przebiegł w twórczej atmosferze i nastroju ogólnego zadowolenia z rozpoczęcia procesu szerszej integracji polskiego środowiska nauczycielskiego w Danii.


Przewodniczący TKOP, RomanMiedzianogóra, przekazuje mapy Polski jako upominek dla Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Kopenhadze.

 

Stół konferencyjny udekorowany ozdobami wykonanymi przez Urszulę Śmigielską, instruktorkę plastyki.