Kurs dydaktyczny 2009

Kurs dydaktyczny 2009

KURS DYDAKTYCZNY 2009

07 – 08 listopada 2009 Kopenhaga

 

Uczestnicy kursu na pamiątkowym zdjęciu  z prof. Janem Miodkiem oraz Konsulem p. Jarosławem Mikusiem.

 

 

 Drogi i rozdroża współczesnej polszczyznyW dyskusji z rodzicami i uczniami

Pan prof. Miodek wykłada.

 Drogi i rozdroża współczesnej polszczyzny. Tendencje rozwojowe współczesnego języka polskiego a język polski na emigracji.
Prof. Miodek z Krystyną Ellehauge – moderatorką dyskusji  i zasłuchani uczestnicy kursu

 

Liliana Barejko-Knops Niemcy Beata Howe Wielka Brytania
  Związek Nauczycieli Języka Polskiego i PedagogówZrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granicą

Założenia Projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej Programu Rozwoju Oświaty Polskiej za Granicą 
prezentuje Maria Małaśnicka Miedzianogóra 

 

Roman Śmigielski – raport z konferencji EUWP w Szwecji Sekretarz  Anita Kurowska Larsen w akcji
„Przyszłość szkoły polonijnej” Malmö 09 2009

 Skarbnik Beata Jagielska z uśmiechem po składki.Pan Konsul Mikuś z panem prof. Miodkiem

 

 

 Walne Zgromadzenie członków TKOP 2009