Kolonia 2007

Kolonia 2007

Jubileusz 10. lecia

Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech

Kolonia 23-25 listopada 2007

Program obchodów

Niemiecki Instytut Badań Pedagogiki Międzynarodowej Frankfurt
„Wielojęzyczność jako kapitał”-wykład w j.niemieckim
11.00 – 11.30 Przerwa na kawę
11.30 – 12.00 Dr. Gerlind Belke
Wydział Germanistyki, Uniwersytet w Dortmundzie
,,Wielojęzyczność dla wszystkich,,wykład w j.niemieckim
12.00 – 12.30 Marta Kulik
Wydział Pedagogiki, Uniwersytet w Kolonii
Wspieranie wielojęzyczności„wykład dwujęzyczny
12.30 – 13.00 LRStD M.Höhne RSD – Bezirksregierung Köln
Realcje z” Dnia wielojęzyczności ” wykład w j.niemieckim
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 14.30 Dr. Małaśnicka – Miedzianogóra – Język polski jako ojczysty w szkołach publicznych w Danii- wyklad w j. polskim
14.30 – 15.00 Halina Kubisiak – Język polski jako ojczysty w szkołach publicznych w Austrii-wykład dwujęzyczny
15.00 – 15.30 Sylwia Wieczorek – Język polski jako ojczysty w szkołach publicznych w Szwecji-wykład dwujęzyczny
15.30 – 16.00 L Barejko-Knops- Język polski jako ojczysty w szkołach publicznych w Niemczech-wyklad dwujęzyczny
16.00 – 16.30 Przerwa
16.30 – 17.00 Prof. Dr. Dieter Bingen, Instytut Polski w Darmstad – prezentacja podręczników
17.00 – 17.30 Dr. Monika Skibicki, Wydział Slawistyki, Uniwersytet w Kolonii – Prezentacja książki ,,Gramatyka polska,,
17.30 – 18.30 Postulaty, dyskusja
18.30 Oprawa muzyczna
19.00 Kolacja

List Przewododniczącego TKOP
Kopenhaga 2007-11-19

Pani Liliana Barejko-Knops
Przewodnicząca Związku
Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów
w Niemczech

Pani Przewodnicząca,

W imieniu Zarządu i wszystkich członków Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii, składam na ręce Pani gratulacje dla wszystkich koleżanek i kolegów, członków Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów z okazji jubileuszu 10-lecia Waszej działalności.

Ciesząc się z Waszych dotychczasowych sukcesów, jednocześnie życzymy Wam wielu chlubnych dokonań w dziedzinie podnoszenia rangi języka polskiego i polskiej kultury w Niemczech, a także udanej realizacji wspólnych, międzynarodowych projektów oświatowych. Są one niezwykle potrzebne w chwili, gdy w związku z migracją Polaków poszukujących pracy zagranicą, zwiększa się liczba dzieci i młodzieży, która powinna być objęta nauczaniem języka ojczystego.
Mamy nadzieję, że Wasz jubileusz połączony z Międzynarodowym Kongresem Naukowym poświęconym zagadnieniom wielojęzyczności przyniesie Waszej organizacji wiele twórczych edukacyjnych inspiracji.

Z wyrazami szacunku i uznania
Roman Miedzianogóra