Biuletyn informacyny 2007

Biuletyn informacyny 2007

„TRACTUS”

BIULETYN  TKOP w Danii 

nr 1/2007

Rozpoczął się nowy rok kalendarzowy 2007. Wszystkiego Najlepszego Koleżanki i Koledzy. Niech Wam się w tym Nowym Roku darzy…i spełnią się wszystkie życzenia, które napłynęły do nas z różnych stron Polski i Europy.

Życzenia ze Wspólnoty Polskiej….z Polski

 

Życzenia z Białorusi…….

Życzenia z Polski w Danii…

Dziękujemy także za życzenia p. Pilatowi ze Szwecji, koleżance Halinie Koblenzer z Niemiec, kol. Lidii Rybackiej ze Szwecji , Polonii Tyrol oraz Wszystkim Tym niewymienionym osobom i organizacjom, które zaszczyciły nas łaskawą pamięcią w ten szczególny Bożonarodzeniowy i Noworoczny Czas.

Otrzymaliśmy Komunikat Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej z grudnia 2006 r.

Zawiera:

1. Wspomnienia Kapelana Komisji Oświatowej K.P.A. o pierwszej wigilii polskich emigrantów w Teksasie w 1854r.

2. Informację o spotkaniu nauczycieli i młodzieży polonijnej na Columbia University w Nowym Jorku na zaproszenie prof. Johna Micgiela,  będącego absolwentem polskiej szkoły.

3. Opis Bostonu, miasta, w którym odbędzie się X Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów w Rodzicielskich w 2008r.

4. Informację o Konferencjach Metodycznych poświęconych nauczaniu w społeczeństwach wielokulturowych i wielojęzycznych..

5. Dzień Nauczyciela w Nowym Jorku.

6. Informację o odznaczeniach dla nauczycieli polonijnych.

7. Jubileusze szkół.

8. Programy Nauczania.

9. Pedagogiczna rola gazetek szkolnych.

Dziękujemy za przysłanie Komunikatu.Wszystkim Jubilatom składamy najlepsze życzenia i gratulacje.