Biuletyn Informacyjny 2009

Biuletyn Informacyjny 2009

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2009

Tractus 2009 nr 1

 

 10 styczeń

Uczniowie uczestniczący w lekcjach języka polskiego zostali zaproszeni do udziału w programie Telewizji Polonia poświęconym poprawnej polszczyźnie. Uczestnicząc w nim, mogą rozwiać swoje wątpliwości językowe i zapytać pana profesora Miodka o poprawne sformułowania.

Pierwsza audycja zostanie wyemitowana 1 lutego o godz. 10.30 w Telewizji Polonia.

Edu-Tractus, zainspirowany pomysłem, uruchamia na swoich łamach, podstronę poświęconą kwestiom poprawności językowej, pt. „Pokaż (swój) język”. Będziemy gromadzić na niej wszystkie „osobliwości” językowe pojawiające się w mowie Polaków w Danii. Zapraszamy do pokazania języka…

11 styczeń W kościele Św. Anny w Kopenhadze odbywają się doroczne jasełka. Spektakl przygotowała s. Tarsylla.