Biuletyn Informacyjny 2006 nr 5

Biuletyn Informacyjny 2006 nr 5


SIERPIEŃ 2006

—————————————————————————————-

  • Na naszej stronie internetowej pod hasłem V Forum Polonijne zamieszczane są sukcesywnie materiały z polonijnego V Forum Oświatowego, które odbyło się w Krakowie w dn. 21-24 czerwca br. Zapraszamy do lektury.
  • W dniach 17 i 18 sierpnia 2006 roku rozpoczął się nowy rok szkolny w Szkole Przedmiotów Ojczystych w Kopenhadze  kolejno w 6 klasach przy Polskiej Misji Katolickiej. 
  • Nadeszły pozdrowienia i życzenia od naszej koleżanki z Białorusi, nauczycielki języka polskiego, Angeliki Orechwo. Dziękujemy. Wszystkiego Najlepszego.
  • W dniu 21 sierpnia rozpoczął się nowy rok szkolny w Sankt Ansgar Skole, a 22 w Institut Sankt Josef w Kopenhadze.
  •  TKOP w Danii otrzymał zaproszenie na inaugurację Polskiej Szkoły Sobotniej w Goeteborgu, która odbędzie się 2 września. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej pod hasłem „TKOP historia” dział: Zjazdy i Konferencje, hasło: Inauguracje. Zgłoszenia do 27 sierpnia.
  • Tegoroczny kurs doskonalący planowany jest od 4 do 5 listopada w Kopenhadze. Prosimy członków TKOP o rezerwację tych terminów w kalendarzach.
  • Otrzymaliśmy komunikat Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej na wrzesień 2006 r. Komunikat zawiera podsumowanie Zjazdu w Houston, informację o Forum krakowskim, życzenia z okazji Dnia Nauczyciela oraz zestawienie różnic pomiędzy egzaminem Polish Regents a Certyfikatami z jęz. polskiego.W Komunikacie poinformowano o 50. rocznicy powstania Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Hamtramck blisko Detroit. W ubiegłym roku szkoła liczyła 130 uczniów i 8 nauczycieli. Dołączmy nasze gratulacje i najlepsze życzenia dla pedagogów i uczniów  Szkoły im. H. Sienkiewicza.
  • 28 sierpnia Przewodniczący TKOP wystosował list gratulacyjny do Pani Sylwi Wieczorek, Dyrektorki Polskiej Szkoły Sobotniej w Goeteborgu z okazji inauguracji nowego roku szkolnego.

 Kopenhaga 2006 – 08 – 28
Dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej
W Goeteborgu
Grono Pedagogiczne
Uczniowie i Rodzice

Pani Dyrektor, Szanowni Państwo

Proszę przyjąć najlepsze życzenia i gratulacje z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku Szkolnego w Waszej szkole od członków Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii.

Inauguracja roku w polskiej szkole jest uroczystością, która zawsze zaczyna kolejny etap coraz bogatszych i różnorodnych związków z Polską, jej kulturą, historią i językiem – kluczem do rozumienia i doświadczania swojej tożsamości, swojego rodowodu oraz więzi z polonijną wspólnotą. Jest też zawsze ważnym wydarzeniem nie tylko w lokalnym środowisku, ale i w całej oświatowej społeczności polonijnej.
Wielu sukcesów w procesie dydaktycznym oraz satysfakcji w niełatwej przecież pracy nauczycielskiej.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący TKOP

 

  • Dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Kopenhadze wystosowała zaproszenie dla Przewodniczącego TKOP na inaugurację roku szkolnego, która odbędzie się 2 września w Copenhagen International School.