Tractus nr 8

Tractus nr 8

TRACTUS NR 8

07-08 listopada

Odbył się kurs dydaktyczny Towarzystwa połączony z Walnym Zgomadzeniem członków. Gościem kursu był pan prof. Jan Miodek z Uniwersytetu Wrocławskiego, który przeprowadził wykład o współczesnych tendencjach języka polskiego a także zajęcia z Kultury Języka.

Towarzystwo gościło także kol. Przewodniczącą Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech Lilianę Barejko-Knops a z Wielkiej Brytanii kol. Beatę Howe, V-Prezesa Zrzeszenia Nauczycieli Polskich za Granicą.

Walne Zgromadzenie TKOP wybrało na następną kadencję ponownie Romana Miedzianogórę na Przewodniczącego Towarzystwa. W skład Zarządu weszli:

Maria Serafin, Beata Jagielska – skarbnik, Maria Małaśnicka Miedzianogóra, Alicja Grodzka, Barbara Cerazy. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali Roman Śmigielski i Alex Sobocki.