Tractus nr 6/2008

Tractus nr 6/2008

TRACTUS

 NR 6/2008

Internetowy Biuletyn Informacyjny

21 sierpień 2008

Uczniowie jednej  z klas duńskiego Ingrid Jespersens Gymnasieskole w Kopenhadze zwrócili się z prośbą o pomoc w nawiązaniu kontaktu z rówieśnikami w Polsce w związku z planowaną wycieczką do Krakowa. Dzięki staraniom kol. Romana Miedzianogóry nawiązano kontakt z gimnazjum w Krakowie. Młodzi Duńczycy poprosili o szerokie informacje o Polsce i podwawelskim grodzie, także o Oświęcimiu i Wieliczce. Uczniowie przez dwie godziny lekcyjne słuchali opowieści o Kraku, smoku, dumnym Wawelu i o tragicznej historii masowej zagłady ludzi  w obozach koncentracyjnych.

26 sierpień

Dostaliśmy życzenia od Pani Marii Piotrowicz w związku z nowym rokiem szkolnym. Bardzo dziękujemy.

 Łódź, 26 sierpnia 2008 r.

 

 

Szanowni Państwo

 

 

U progu kolejnego roku szkolnego życzymy Państwu jak najmniej wstrząsów, a wiele spokoju dla realizacji zamierzonych zadań, wśród których, mamy nadzieję, znajdzie się również współpraca ze szkołami polskimi w Województwie Łódzkim.

Licząc na Państwa kreatywność w tym względzie, życzymy, by nie wygasł zapał dla realizacji projektów pedagogicznych, a uczniowie dawali powody
do satysfakcji i radości.

 Nade wszystko życzymy, byście znaleźli Państwo czas dla swoich pasji i rodziny.

Prezes

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w w Łodzi

Maria Piotrowicz

 

6 wrzesień

 

Przewodniczący TKOP wziął udział w inauguracji roku szkolnego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Danii na zaproszenie pani kierownik Ewy Żywień.

Wszystkiego Najlepszego dla Grona Pedagogicznego i uczniów tej szkoły.

20 września

Związek Polsko-Duński w Næstved obchodzi 80 rocznicę swego istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczystość, na którą przybyli przedstawiciele Ambasady RP, reprezentacje polskich organizacji w Danii. TKOP reprezentował Przewodniczący, który złożył na ręce Przewodniczącej Z

wiązku Polsko-Duńskiego, pani Lidii Szuster, gratulacje i życzenia, a także jubileuszowy upominek.

 24- 27 września

Do Kopenhagi przyjechali podopieczni fundacji Dziewczynka z Zapałkami, której nadrzędnym celem jest pomoc dzieciom z biednych rodzin. Dzieci zwiedziły Kopenhagę m.in. dzięki zaangażowaniu TKOP, które wspomogło organizatorów, dostarczając nieodpłatnie bilety miejskiej komunikacji. Uczestnicy wyprawy zorganizowali kukiełkowy happening przy pomniku Andersena. Wzięli również udział w mszy niedzielnej w kościele Św. Anny, po której sprzedawali symboliczne zapałki.

 

 26 września

SIOSTRZE  LEOPOLDYNIE

 

 

w 50. rocznicę

 

służby w Zgromadzeniu Sióstr SłużebniczekBogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej

gratulacje i najszczersze życzenia

składają członkowie

Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii

 

 

 

”Wielka mała”

Szukają wielkiej wiary kiedy rozpacz wielka
szukają świętych co wiedzą na pewno
jak daleko odbiegać od swojego ciała

a ty góry przeniosłaś
chodziłaś po morzu
choć mówiłaś wierzącym
tyle jeszcze nie wiem

– wiaro malutka

 

Ks.Jan Twardowski

 

 

 

 

 TRACTUS

 NR 6/2008

Internetowy Biuletyn Informacyjny

21 sierpień 2008

Uczniowie jednej  z klas duńskiego Ingrid Jespersens Gymnasieskole w Kopenhadze zwrócili się z prośbą o pomoc w nawiązaniu kontaktu z rówieśnikami w Polsce w związku z planowaną wycieczką do Krakowa. Dzięki staraniom kol. Romana Miedzianogóry nawiązano kontakt z gimnazjum w Krakowie. Młodzi Duńczycy poprosili o szerokie informacje o Polsce i podwawelskim grodzie, także o Oświęcimiu i Wieliczce. Uczniowie przez dwie godziny lekcyjne słuchali opowieści o Kraku, smoku, dumnym Wawelu i o tragicznej historii masowej zagłady ludzi  w obozach koncentracyjnych.

26 sierpień

Dostaliśmy życzenia od Pani Marii Piotrowicz w związku z nowym rokiem szkolnym. Bardzo dziękujemy.

 Łódź, 26 sierpnia 2008 r.

 

 

Szanowni Państwo

 

 

U progu kolejnego roku szkolnego życzymy Państwu jak najmniej wstrząsów, a wiele spokoju dla realizacji zamierzonych zadań, wśród których, mamy nadzieję, znajdzie się również współpraca ze szkołami polskimi w Województwie Łódzkim.

Licząc na Państwa kreatywność w tym względzie, życzymy, by nie wygasł zapał dla realizacji projektów pedagogicznych, a uczniowie dawali powody
do satysfakcji i radości.

 Nade wszystko życzymy, byście znaleźli Państwo czas dla swoich pasji i rodziny.

Prezes

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w w Łodzi

Maria Piotrowicz

 

6 wrzesień

 

Przewodniczący TKOP wziął udział w inauguracji roku szkolnego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Danii na zaproszenie pani kierownik Ewy Żywień.

Wszystkiego Najlepszego dla Grona Pedagogicznego i uczniów tej szkoły.

20 września

Związek Polsko-Duński w Næstved obchodzi 80 rocznicę swego istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczystość, na którą przybyli przedstawiciele Ambasady RP, reprezentacje polskich organizacji w Danii. TKOP reprezentował Przewodniczący, który złożył na ręce Przewodniczącej Z

wiązku Polsko-Duńskiego, pani Lidii Szuster, gratulacje i życzenia, a także jubileuszowy upominek.

 24- 27 września

Do Kopenhagi przyjechali podopieczni fundacji Dziewczynka z Zapałkami, której nadrzędnym celem jest pomoc dzieciom z biednych rodzin. Dzieci zwiedziły Kopenhagę m.in. dzięki zaangażowaniu TKOP, które wspomogło organizatorów, dostarczając nieodpłatnie bilety miejskiej komunikacji. Uczestnicy wyprawy zorganizowali kukiełkowy happening przy pomniku Andersena. Wzięli również udział w mszy niedzielnej w kościele Św. Anny, po której sprzedawali symboliczne zapałki.

 

 26 września

SIOSTRZE  LEOPOLDYNIE

 

 

w 50. rocznicę

 

służby w Zgromadzeniu Sióstr SłużebniczekBogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej

gratulacje i najszczersze życzenia

składają członkowie

Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii

 

 

 

”Wielka mała”

Szukają wielkiej wiary kiedy rozpacz wielka
szukają świętych co wiedzą na pewno
jak daleko odbiegać od swojego ciała

a ty góry przeniosłaś
chodziłaś po morzu
choć mówiłaś wierzącym
tyle jeszcze nie wiem

– wiaro malutka

 

Ks.Jan Twardowski