Tractus nr 6

Tractus nr 6

TRACTUS NR 6

2 września

Rozpoczęły się lekcje języka polskiego w Damagerskolen w Greve. Zajęcia są prowadzone w dwu grupach – młodszej i średniej. Odbywają się na trzech poziomach zaawansowania językowego – dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych.

3 września

Rozpoczęły się także lekcje w kolejnej szkole kopenhaskiej Św. Anny na Amager, do której przenieśli się uczniowie z czwartkowej grupy mającej dotychczas zajęcia w Polskiej Bibliotece.

5 września

TKOP w Danii rozpoczęło przygotowania do kolejnego kursu doskonalącego, który został zaplanowany na listopad. Już wiadomo, że gościem kursu będzie prof. Jan Miodek z Uniwersytetu Wrocławskiego.