Tractus nr 5

Tractus nr 5

TRACTUS

 NR 5/2008

Internetowy Biuletyn Informacyjny

;

18 czerwiec

Ważny dzień w historii oświaty polskiej w Danii. TKOP podpisało umowę z Sankt Ansgarskole w Kopenhadze, w wyniku której szkoła zobowiązała się do wydawania świadectwa z przedmiotu Język Polski wraz z oceną. W szkole powstanie skomputeryzowana pracownia Języka Polskiego.

21 czerwiec

Przewodniczący TKOP został zaproszony na uroczyste zakończenie roku szkolnego w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Kopenhadze. 

„Wakacje, znów będą wakacje…” – mogą zaśpiewać uczniowie z polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych w Kopenhadze a także uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego. I jedni i drudzy mają za sobą rok nauki języka polskiego i innych przedmiotów związanych z krajem pochodzenia. Teraz wielu z nich zapewne pojedzie do Polski, gdzie będą weryfikować swoje językowe osiągnięcia.

Nauczycielom języka polskiego i innych przedmiotów ojczystych

a także wszystkim tym, którzy tu w Danii i tam w Polsce

wspomagają proces przyswajania języka polskiego i polskiej kultury poza granicami Polski

udanego odpoczynku życzy TKOP w Danii

;