Tractus nr 3/2009

Tractus nr 3/2009

 
TRACTUS nr 3


W Dniu Polonii TKOP dostał życzenia od p. Marii Piotrowicz z Oddziału Wspólnoty Polskiej wŁodzi. Dziękujemy.

Podobno urodzić się Polakiem, to tak jak wygrać trójkę w totka:

nie jest to specjalnie rzadkie, profity są skromne i trudno powiedzieć,

czy przewyższają wkład; nie ma się co martwić ,ale też nie ma co

skakać pod sufit ,

mimo wszystko

w Dniu Polonii życzę ,

byście nieustannie odnajdywali własną tożsamość narodową,

i znaleźli w sobie siłę

do jej pielęgnowania.

MARIA PIOTROWICZ
POLKA

ŁÓDŹ, 2 MAJA 2009 r