Tractus nr 2/2010

Tractus nr 2/2010

TRACTUS NR 2

  • w dniach 25-28 marca odbyła się międzynarodowa konferencja w Ostródzie „Polskość poza granicami.”
  •  
  • Na stronach MEN pojawił się komunikat o powołaniu Mirosława Sielatyckiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Mirosław Sielatycki będzie odpowiadał za współpracę międzynarodową, w tym za oświatę polonijną oraz koordynację współpracy z organami i instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy i z organizacjami międzynarodowymi, za promocję języka polskiego za granicą oraz za współpracę z sektorem pozarządowym.

 

  • w dn. 23-25 kwietnia odbyła się konferencja nauczycielska w Sztokholmie. Wzięli w niej także udział nauczyciele z Danii, Norwegii i Finlandii.Konferencję zorganizował Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie we współpracy ze Szwedzkim Urzędem Szkolnictwa, Zrzeszeniem Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz Związkiem Nauczycieli Polskich w szwecji SPK i Polską Szkołą Sobotnią W Geteborgu.