Tractus nr 2/2009

Tractus nr 2/2009

Tractus 2009 nr 2

14 marca 2008

Przedstawiciele TKOP złożyli kwiaty i zapalili lampkę na grobie hcm. Adama Sokólskiego w Malmoe. Na płycie leżała wiązanka z szarfą Konsulatu Generalnego w Malmoe.

Panie Konsulu – Bardzo dziękujemy za dotrzymanie złożonej nam obietnicy.

27 marca 2009

W kopenhaskim Wydziale Oświaty odbyła się recepcja Romana Miedzianogóry, na której odchodzącemu na emeryturę Jubilatowi wręczono upominki i podziękowano, za wszystko to, co dla języków ojczystych w Danii dokonał Roman podczas swej wieloletniej pracy na stanowisku Kierownika Szkoły Sobotniej Języków Ojczystych w Kopenhadze.