Tag

Portfolio językowe

Portfolio językowe

 dr Maria Małaśnicka Miedzianogóra Rola i zadania Europejskiego Portfolio Językowego w nauczaniu języka polskiego jako ojczystego  Referat wygłoszony na zjeździe nauczycieli języka polskiego w Niemczech...
Read More