Powrót Hetmana

Powrót Hetmana

Europa Kultur
Moduł kulturowy

„Elementy historii polsko- duńskiej w nauczaniu przedmiotów ojczystych”.

Bożena Bamdeg Odense
Joanna Bryl Geteborg
Maria Małaśnicka Miedzianogóra Kopenhaga
Urszula Śmigielska Kopenhaga

 
Temat: Jak hetman Stefan Czarniecki wracał z Danii do Polski.

Cele:
• poznanie wspólnych wydarzeń historycznych Polski i Danii, zapisanych w hymnie Polski,
• poznanie topografii wydarzeń,
• kształtowanie umiejętności pracy z tekstem, pracy z mapą,
• kształtowanie umiejętności ortograficznych i pracy ze słownikiem
• motyw ratowania ojczyzny
• hymn jako symbol narodowy
Materiały:
Nagranie hymnu polskiego
Tekst trzeciej zwrotki hymnu polskiego,

”Jak Czarniecki do Poznania,
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania,
Wracał się przez morze”.

Mapa Europy, pogranicze polsko-duńsko-niemieckie,
Reprodukcja portretu S. Czarnieckiego z zamku Frederiksberg.
Słownik ortograficzny, tablice ortograficzne,
Fr. „Pamiętników” J. Ch. Paska

(…) „Przychodzą listy interim od króla naszego denuntiando immintienda na ojczyznę od Moskwy pericula, ażeby za powtórnym ordynansem być na pogotowiu ad regressum ku granicy” (…). „Nazajutrz otrąbiono za trzy dni ruszenie, aleć się odwlekło do tygodnia…”

(…)”Wyszliśmy tedy za granicę Panu Bogu podziękowawszy, że nam dał w dobrym zdrowiu oglądać ojczyznę, i zaśpiewawszy wesoło na cześć i na chwałę Wszechmogącego. Zaraz tedy za granicą poszły chorągwie sparsim… ” (…)

„Poszliśmy stamtąd na Reineberg, na Bersztede, na Wismar, do Księstwa Meklemburskiego, na Guszterow, Tomaszów, Zuraw, Tomel, Wistock, do brandoburskiej ziemie, na Szczecin ku granicy…”

„I tak, kiedy się chorągwie mieszały w ciągnieniu różnie, to już nie trzeba było pytać, z czyjej to dywizej chorągiew, bo zaraz spojrzawszy znać było: kiedy chudo, ubogo, boso, pieszo to maliborczykowie; kiedy zaś konno horężno, odziano dostatnio to Duńczykowie albo jako nas nazywali czarniecczykowie”

 Struktura projektu:
1. Odtworzenie hymnu Polski,
2. Odczytanie trzeciej zwrotki hymnu i objaśnienie nieznanego słownictwa – „zabór”
3. Prezentacja postaci na reprodukcji:
a. jak wygląda? b. jak jest ubrany? c. kim był? d. co zrobił?
4. Objaśnienie pisowni wyrazów z h: „hetman”, „bohater”, „herb”, „hymn”.
5.Odtworzenie drogi hetmana do Polski, praca z mapą.
6. Co to znaczy ratować ojczyznę – dyskusja.
7. Zapis

 Opracowała Maria Małaśnicka Miedzianogóra

Projekt lekcji zaproponowany na kursie doskonalącym nauczycieli j. polskiego jako ojczystego. Prowadzenie Maria Serafin. Kopenhaga 2006.