Tag

Statut TKOP

Statut TKOP

STATUT TOWARZYSTWA KRZEWIENIA OŚWIATY POLSKIEJ w Danii (wersja językowa polska i duńska) Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. Misją Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii...
Read More