Sympozjum „Edukacja historyczna w oświacie polonijnej” Kopenhaga 7-8 padziernika 2017 r.