Srebrny Medal dla Vinie Hansen

Srebrny Medal dla Vinie Hansen

Vinie Hansen z gminy Greve odznaczona na wniosek TKOP Srebrnym Medalem Zasługi za wsparcie dla polskich dzieci.